Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Alinur Aktaş bir think tank kurdu
05 Eylül 2018 Çarşamba, 07:56

İş dünyasında ve yönetimde ağırlıklı olarak kullanılan 'think tankler' temelinde birer strateji ve yöntem geliştirme merkezleridir.
Özünde bu yapılar düşünce kuruluşu anlamına gelmekle birlikte, yaptıkları araştırmalarla karar alıcıların politikasında etkili olmayı hedefleyen ve aynı zamanda halkı gündemde olan konuya göre bilinçlendirmeyi amaçlayan araştırmacılardan oluşan bir organizasyondur.
Bir think tank'in mekanik yapısı uzman bir grubun disiplinler arası çalışmalar yaparak düşünce ürettikleri bir yapıdır.
Dünyada bu yapılar önce ABD'de ortaya çıkmıştır. Amerikan think tankler'inin ilk örneklerini oluşturan birinci nesli 1900'lü yıllarda Amerikalı zengin hayırseverlerin ve entelektüellerin, akademisyenleri bir araya getirerek dünya sorunlarının tartışılabileceği bir ortam oluşturma istekleri sonucu ortaya çıkar.
O dönemde Carnegie Endowment for International Peace, Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Council on Foreign Relations ve daha sonra bünyesinden bugünün önemli think tankler'inden Brookings Institution (1927) ve American Enterprise Institute for Public Policy (1943) çıkacak olan Institute for Government Research'tür.
İkinci Dünya Savaşı sonrası, iki kutuplu bir düzende aktif ve güçlü bir dış politika izlemek için bağımsız uzman görüşleri her zamankinden daha önemli hale gelir. Bu bağlamda, 1948 yılında Amerikan çıkarlarını korumak amacıyla RAND Corporation adlı think tank kurulur. Dış politika alanında oldukça etkin olan RAND aynı zamanda yeni bir think tank neslinin, hükümet destekli think tank'lerin, öncüsü olur. Bu yapı süreçte, Hudson Institute ve Urban Institute gibi düşünce kuruluşlarına da zemin hazırlar.

AKTAŞ'IN THINK TANK'i

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel seçimlere yönelik çalışmalar ve politikalar belirlemek amacıyla bayram öncesi bir think tank kurdu. Gönüllülerden oluşan bu yapı içinde 7 kişi bulunuyor. Bu grubun içinde farklı disiplinlerden mühendisler, yöneticiler ve bir de kamuoyu araştırma şirketi sahibi bulunmakta.
Bu grup ilk çalışmasını bayram öncesi yaptı. Ardından ikinci kez bir araya gelindi. Grubun amacı yerel seçimlere yönelik politika ve stratejileri belirlemenin dışında; seçim sonrası süreçte Bursa için hayata geçirilmesi gereken temel projeleri öncelikleriyle ortaya koymak.
Bu kapsamda önce bir SWOT analizi yapılarak mevcut durum ortaya konulacak ve bu durumdaki güçlü ve zayıf yönlerle; fırsatlar ve tehditler belirlenecek.
Bunun ardından yapılacak arama toplantıları ile de yeni vizyon, misyon ve hedefler belirlenecek. Bunları hayata geçirecek projeler oluşturulacak.

ALİNUR AKTAŞ NE DİYOR?

Bu çalışmaların ilk tohumlarının atıldığı dönemde Alinur Aktaş'a partinin daha belediye başkan adaylarının belirlenmediğini neden böyle erken davranıldığı sorulmuş.
Duyumlarımıza göre Aktaş'ın verdiği yanıt şöyle olmuş:
"Önümüzde kaybedecek zamanımız yok. Bu benimle ilgili bir şey değil. Bursa ile ilgili yapılması gereken bir şey. Bizim öncelikle bu çalışmaları tamamlayıp, seçim öncesi ve sonrası izlenecek yol haritalarını; vizyonumuzu ortaya koymamız gerekiyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok şerefli bir görevdir.
Eğer partimiz, genel başkanımız ve başkanımız bizi bu göreve layik görürse; gururla bu çalışmalarımızı hayata geçirmek için çalışmaya başlarız.
Bu olmaz, bizim yerimize başkası layık görülürse, biz de bu çalışmalarımızı o kişiye götürür anlatır ve projelerimizi ona bırakırız. Seçim süresi ve sonrasında üstümüze düşen görev ne ise onu da sonuna kadar yaparız.
Sorun Alinur Aktaş sorunu değildir, Bursa'nın sorunudur. Çözümü için her şey yapılmalıdır."
Bursa için hayırlı olsun.