Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Ar-Ge ve BTYK kararları
15 Şubat 2012 Çarşamba, 08:33
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 4 Ekim 1983 tarih ve 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştu. Yasayla yılda en az iki defa toplanması planlanan Yüksek Kurul ilk toplantısını 9 Ekim 1989’da yapmıştır. 20 yıllık sürede (1983 – 2004) sadece 9 kez toplanan BTYK, 10. toplantısında  2004/2 no.lu “BTYK Toplantı Takvimi 2005-2010” kararının alınması ile 2004 – 2010 yılları arasında düzenli olarak yılda iki kez olmak üzere toplam 13 kez toplanmıştır. BTYK’nın 23. toplantısı 27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirildi...
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. toplantısında aşağıdaki başlıklarda 8 karar alındı:

“Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri, Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Koordinasyon Kurulu Oluşturulması, Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi, Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi, Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması, Kamu Alımlarının ve Kullanım Hakkı Tahsislerinin Yeniliği, Yerlileşmeyi ve Teknoloji Transferini Teşvik Edecek Şekilde İyileştirilmesi, Bilim Merkezlerinin Yaygınlaştırılması , Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi.”

ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ 2023
Burada Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri çerçevesinde 2023 yılında ülkemizin ilk 10 ekonomi arasına girebilmesi ve diğer ulusal hedeflere (yerli otomobil, yerli uçak, yerli helikopter vb.) ulaşılabilmesi için Ulusal Yenilik Sistemi 2023 yılı hedeflerinin aşağıdaki şekilde belirlendi:
“Ar-Ge harcaması / GSYİH: % 3 , Özel sektör Ar-Ge harcaması / GSYİH: % 2 , Araştırmacı sayısı: 300 bin, Özel sektör araştırmacı sayısı: 180 bin ve anılan hedeflerin gerçekleşmesi.  2023 yılına kadar ihtiyaç duyulacak Ar-Ge ödeneklerinin kararda belirtilen ilgili kamu kurumları ile çalışılarak tespit edilmesine ve ilgili kurum bütçelerine eklenmesi. Kaynakların BTYK’nın ‘2010/201 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016’ ve ‘2010/202 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fonlarının Kullanımında İzlenecek Politikalar’ kararlarına uygun şekilde kullanılması. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 yılı hedeflerinde ulaşılan düzeyin BTYK toplantılarında düzenli olarak izlenmesi.”

AR-GE , YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK

Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik destek mekanizmalarında bütünsellik, uyum ve hedef odaklılığın sağlanması için koordinasyon kurulu oluşturulması noktasında Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek mekanizmaları arasında bütünsellik, uyum ve hedef odaklılığın sağlanması için BTYK altında TÜBİTAK Başkanı başkanlığında bir koordinasyon kurulmasına karar verildi...

Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarını etkinleştirmek ve sayılarını artırmak amacıyla politika araçlarının geliştirilmesi amacıyla, fikir aşamasından pazara ulaşmasına kadar geçirdikleri evreler dikkate alınarak, bu evrelere uygun aşamalı destek mekanizmalarının geliştirilmesi, bu firmaların sayısının artmasını tetikleyecek ekosistemin oluşturulması ve bu firmalara danışmanlık hizmetlerinin sunulması gündeme geldi...

ÜNİVERSİTELER, YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK

Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin tetiklenmesi amacıyla politika araçlarının geliştirilmesi noktasında da aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesine karar verildi:
“Teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesi.  Kuluçka merkezlerinin desteklenmesi. Üniversitelerdeki girişimci araştırmacıların kuracakları şirketler öncesinde gerekli girişimcilik yetkinliğinin kazandırılmasını tetiklemek için finansal desteğin yanı sıra danışmanlık hizmeti de sağlanacak. Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksleri oluşturulacak.  Akademik yükseltme ölçütlerinin girişimcilik ve yenilikçiliği teşvik edecek şekilde yeniden tasarlanacak... ”
Bu kararların çok fazla detayları var. Bence önümüzdeki günlerde Ar-Ge merkezlerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde çeşitli sorunlar yaşanacak. Ülkemizde Ar-Ge diye tanımlanan bazı çalışmalar AB normlarında Ar-Ge olarak tanımlanmıyor. Bu konularda Ar-Ge merkezlerimiz sıkıntı yaşayacak...
Kolay gelsin...