Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
BEBKA, kalkınma, rekabet ve dönüşüm
22 Nisan 2019 Pazartesi, 08:07

Herakliteus'un "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir." deyişi günümüzde de güncelliğini her bağlamda sürdürmekte. İçinde bulunduğunuz çağa, ortama, iklime adapte olmazsanız Darwin'in dediği gibi "Uyum sağlayan türünü devam ettirir, uyum sağlayamayan yok olur gider." bir gelecek sizi beklemektedir.
Bu hem bireysel, hem toplumsal, hem yerel, hem bölgesel, hem ulusal, hem de evrensel düzeyde değişmeyen bir realitedir.
Uygarlığın tarihsel gelişiminde insanoğlu avcı-toplayıcı toplumdan; yerleşik düzen ve tarım toplumuna geçişinin üzerinden; site devletlerinden, imparatorluklara uzanan bir süreç yaşadı.
Bunu 18. yüzyılda ve 19. yüzyılda Avrupa'da yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasını sağlayan I. Sanayi Devrimi'ni, doğurdu.

Bu olayı 1850-1914 yılları arasında II. Sanayi Devrimi izledi. Bu dönemde uçak ve otomobil bulundu. Kapitalizmin en parlak dönemini oluşturdu. O dönemde gemiler, demiryolları, Avrupa'yı kaplayan geçitler, Amerika ile olan deniz ulaşımı kolaylaştı. Telgraf, elektrik, telefon, otomobil, tren icat edildi.
Bilgisayar çağı ise 3.Sanayi Devrimi olarak adlandırılır. Bu dönem II.Dünya Savaşı sonrası başlayan, 1970'li yıllarla birlikte ivmesi artan , üretimin sayısallaştığı, bilişim teknolojilerinin gündeme oturduğu adeta bilginin katlanarak büyüdüğü bir dönemdir. Bu dönem hâlâ devam etmektedir.
Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir sistem bütünlüğünden söz eder. Burada devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Bu yapı akıllı fabrika sisteminin oluşmasında önemli bir etkendir.
Üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağladığı gerekçesiyle daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır.

BEBKA VE ENDÜSTRİ 4.0

Avrupa Birliği birlik bünyesindeki ülkeleri kalkınmışlık düzeylerine göre bölgelere ayırdı. Burada amaç devlet desteklerinin ve teşviklerin kalkınmışlık düzeylerine göre verilmesiydi. Bu kapsamda AB uyum süreci içinde de Türkiye yoğun bir çalışma sonucu 26 bölgeye ayrıldı.
Bu sürecin başında STK olarak Türkonfed, etkin bir rol oynamıştı siyasi ve bürokratik ayağında ise Abdüllatif Şener, Cevdet Aydın, Hazine Müşteşarı Ahmet Tıktık gibi isimler vardı. Böylece Bölgesel Kalkınma Ajanslarımız doğmaya başladı. Bu ajanslarda Avrupa modelinde ağırlık ve yönetim STK üzerindeydi.
Ülkemizde ise çeşitli gerekçelerle (Askeri, siyasi v.d.) bu yapıların başlarında, bulundukları illerin dönüşümlü olarak valileri yer aldı. Bursa'nında içinde bulunduğu Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının başında şu anda Bursa Valisi Yakup Canbolat bulunuyor.
BEBKA, açtığı çeşitli destek programları ile bölgeselinde bulunan illerin kalkınmasına ciddi destekler sağlamakta. Şimdi ise BEBKA, başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumları ve STK'ların orta ve üst kademe yöneticilerine yönelik "Rekabet ve Kalkınma için Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerleri" düzenliyor.
Bu seminerler Bursa Valiliği koordinasyonunda, BEBKA tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek.
Amaç sanayi toplumundan, bilgi toplumuna geçiş sürecinde kamu yönetiminde de gerekli değişimi katalize etmek. İnovasyon ve yenilik çağında yalnızca özel sektörde değil kamu sektöründe de inovasyon kültürünü benimsemiş ve uygulamaya koyan insan kaynağı ihtiyacı bulunuyor. BEBKA'ya kolay gelsin.