Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
BEL’de temel atma töreni
04 Ocak 2013 Cuma, 00:41

Törende dernek tarafından yaptırılacak olan 3 kat, 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip, 18 derslikli binanın temeli atıldı. Temel atma törenine Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, Bursa Erkek Lisesi Müdürü Muammer Tezcan, Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Recep Cenkçiler, mezunlar derneği üyeleri ve okul öğrencileri ile öğretmenleri katıldı...
Törende Gülsar, Tezcan ve Cenkciler birer konuşma yapıp, daha sonra bir kız, bir erkek öğrencinin katılımı ile temel atma törenini gerçekleştirdiler...
Bilindiği gibi Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği, bu 18 derslikli ilave okul binasının dışında, diğer binaların restorasyonunu ve bina giydirilme işlerini de üstlendi. Okulun tarihi binası ise İl Özel İdaresi tarafından restore edilecek. Bu konuda başından beri büyük destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin de hizmetlerini unutmamak gerekir...
Ben konuya katkı koyan herkese bir Bursa Erkek Lisesi mezunu olarak teşekkür ediyorum...
 

BEL TARİHİ
Bursa Anadolu Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi, Bursa Lisesi) 1883 yılından bu yana eğitim veren köklü bir eğitim kuruluşudur. Okul 19. asır sonlarında başlatılan eğitim seferberliği sırasında 1883 yılında Veli Şemsettin Mahallesi’ndeki Necip Bey konağında Mülkiye İdadisi(Ortaokul) adıyla iki sınıflık bir okul olarak açıldı. İki sene sonra da sınıf sayısı dörde çıktı. 1186’da  bugünkü binanın temeli atıldı. Okulun bitirilmesi için büyük gayret sarfeden Vali Mahmut Celalettin Paşa, bir kitabe hazırlatarak üzerine şunu yazdırdı:
“Celal itmamına vali iken nazmeyledi tarih Bu ali mektebi Abdülhamit Han eyledi nev –bünyad” (Bu yüce mektebi Abdülhamit Han yaptırdı. Tamamlandığında Vali Celal, şiiriyle tarih düştü. H.1301 –M.1883)”
Açılıştan önce Vali Mahmut Celalettin Paşa’nın tayini çıkınca bu kitabe yerine konmadı. 1889’da okul, rüştiye(lise) sınıflarını da içine alarak yedi sınıflı hale getirildi, sonra da 1924’te Sultanî oldu...
1904’te okul bahçesine ayrı bir teşkilat olarak Müze-i Hümayun adıyla Bursa Müzesi açıldı. Yunan işgalinde binanın bir kısmı hastane olarak kullanıldı...
Atatürk, 23 Ağustos 1924 ve 3 Mart 1925 tarihlerinde okulu ziyaretinde şeref defterine, “Bursa Sultanîsi’nde geçirdiğimiz saatlerin çok kıymetli hatırası ile daima memnun olacağım” notunu düştü. Kendisinin de Fransızca öğretmeni olan Nevres Bey’in dersine girdi. Bu sınıf  1998’de bir plaketle daha kalıcı hale getirildi...
Okulda, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Şaik Gökyay, Kazım Baykal, Ziya Samar, Süleyman Nazif gibi ünlü isimler öğretmenlik yaptı. Sait Faik Abasıyanık, öğrenciyken ilk hikâyesini Bursa Erkek Lisesi’nde yazmıştır...
Türkiye’nin en iyi liselerinden biri olarak kabul edilen okul 2005 yılından itibaren Anadolu Lisesi olarak öğretime devam etmektedir...
SONSÖZ
Tüm Bursa Erkek Lisesi mezunlarını, derneklerine üye olmaya davet ediyorum. Bu okula sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Ayrıca, bugüne kadar Bursa Erkek Lisesi’ne destek veren sanayici ve işadamlarımızın dışında, diğerlerinin de katkıların4ı bekliyorum...
Katkı koyan ve katkı koymayı düşünenlere şimdiden teşekkürler...