Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Belirsizlik kime yarar?
04 Eylül 2015 Cuma, 08:39
Ortamda belirsizlik söz konusu olduğunda, ortamın kendi iç dinamikleri savunma mekanizmalarını devreye sokarlar.
Geneli belirsiz üzerine kurulu gelişen ortamlarda dengeler kurmak zordur. Neyin, ne zaman, ne şekilde davranacağı bilinmez.
Kuantum fizikçisi Alman Werner Heisenberg belirsizlik ilkesini ortaya atmıştır.
Kuantum fiziğinin sezgisel bir modeli kurulmaya çalışılırken Heisenberg, belirli nicelikleri ne kadar net şekilde bilebilir olduğumuz üzerinde birtakım kısıtlamalar olduğunu düşünür. 
Ve spesifik olarak Belirsizlik İlkesi için şöyle der:
“Bir parçacığın konumunu ne kadar büyük kesinlikte bilirsek aynı anda aynı parçacığın momentumunu o kadar düşük kesinlikte bilebiliriz.”
Bu kuantum fiziği çıkarımını sosyal alana adapte ettiğinizde de şöyle bir sonuç çıkarabiliriz, diye düşünüyorum:
“Seçmenin sosyoekonomik, entelektüel konumunu ne kadar kesin bir biçimde tahmin edebilirsek, onun hangi partiye yöneleceği konusunu o kadar az kesinlikle tahmin edebiliriz.”
Evet, işte bu belirsizliği bir biçimde de olsa tanımlayabiliyor.
Belirsizliğin olduğu ortamlarda sorunları ana sistemler üzerinden değil, kişiler üzerinden tartışmaya başlarsınız.
Böyle bir ortam da sadece bu ülkede kaos olmasını amaçlayan güçlerin işine yarar.

Baylan’dan değerlendirme

BUSİAD Başkanı Günal Baylan ekonomik bir değerlendirme yaptı.
Yıllık enflasyon oranının %7,14 düzeyine yükseldiğine dikkat çeken Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Günal Baylan şunları söyledi:
“Yıllık enflasyon oranının ağustos ayında yükselmesinde, lokanta ve oteller grubundaki fiyat artışları etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde döviz kurunda yaşanan değer ka- yıplarının fiyatlara geçiş etkisi ile enflasyonun daha da yükselebileceği ve yıllık olarak enflasyon raporunda revize edilen %6,8’in üzerinde olacağı görülmektedir.
TCMB, ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını %7,5 düzeyinde sabit bırakarak değişikliğe gitmemiştir. Politik belirsizliklere bağlı olarak risk algısının ve kur oynaklığının artması ve sermaye çıkışlarının olması durumunda TCMB politika faizini yukarı yönlü kullanmak durumunda kalabileceği görüşündeyiz. 
Dış ticaret açısından mevcut veriler, ihracatın olumsuz bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır.”

Bilişim teknolojileri
BTSO’nun başlattığı Türkiye’deki oda borsalar arasında bir ilk olan sektörel konseyler, çalışmalarına devam ediyor.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konseyi toplantısına BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, 4’üncü Komite Başkanı Mustafa Serkan Aksoy, 51. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Çetinkaya ve konsey üyeleri katıldı.
Duran, “Sektörel konsey yapılanması BTSO için büyük önem taşıyor. Konseylerimizin çalışmaları ve aldığı kararları yönetim kurulu olarak yakından takip ediyoruz. Buradaki öneri ve görüşler, sektörümüzün yol haritasını belirliyor” dedi.