Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
BHİD ve HİÇ ödülleri
13 Şubat 2013 Çarşamba, 08:49

Kentimizde 4 bine yakın sivil toplum örgütü bulunmakta. Genelde biz onları dernek adı altında değerlendirmekteyiz. Bursa’daki etkin sivil toplum örgütlerinden biri de Bursa Halkla İlişkiler Derneği …
Genelde STK’ları kamu sektörü ve özel sektörün ardından üçüncü sektör olarak da tanımlarız. Temel çizgileri, gönüllülük esasına dayalı bir yapıyı oluşturmasıdır. Gelişmiş demokrasilere göz attığınızda küçülmüş bir kamu yanında, eşdeğerde özel sektör ve STK’ları görürsünüz. Azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde ise kamunun etkenliği ön plandadır. Ülkemizde de bu böyledir…
STK’lar genelde “Kendi üyelerinin ilgi alanları ve menfaatleri doğrultusunda, üyelerinin hayatlarını kolaylaştıracak kanun ve yönetmeliklerin çıkarılmasına, kanun koyucu ve karar mercii nezdinde üyeleri lehine lobi yapmak için ve baskı grubu oluşturmak için” çalışırlar...
Hal böyle olunca toplumda; katılımcılık, çoğulculuk gelişir, ülke rotası birlikte çizilip siyasilere yön verilmiş olur, bürokratlar ve siyasiler izlenip, denetlenir, yolsuzluklar engellenmiş olur, toplumsal uyum doğal olarak gerçekleşir. Bu da beraberinde gelişmiş bir demokrasiyi getirir…
Mancur Olsun yazmış olduğu “Milletlerin Yükseliş ve Çöküşü” kitabında  yaptığı sosyolojik ve matematiksel analizde STK’ları paylaşım koalisyonları ve dağıtım koalisyonları olarak kategorize eder. Burada paylaşım koalisyonları  toplumun pastasından kendi üyelerine daha fazla pay almaktan başka misyon ve vizyonları olmayan kuruluşlardır. Dağıtım koalisyonları ise toplumun pastasını önce büyütüp, böylece kendi üyelerinin aldığı payı da yükseltmeyi amaç edinmiş kuruluşlardır…

HİÇ ÖDÜLLERİ

Bursa’nın seçkin kuruluşlarının iletişim uzmanlarından oluşan üye profili ile 20 yıllık bir geçmişe sahip Bursa Halkla İlişkiler Derneği, kurumları halkla ilişkiler çalışmaları yapmaya özendirmenin yanı sıra, mesleğin imajını ve itibarını geliştirmek adına kısa adı “HİÇ” olan Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri’ni başlatıyor. HİÇ Ödülleri’nin tanıtım toplantısını Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi…
BHİD Başkanı Serdar Ömeroğulları, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Bursa Halkla İliş- kiler Derneği’nin, Bursa’da halkla iliş- kiler alanında başarılı ve örnek uygulamalara sahip kurumları ve bu uygulamaları hayata geçiren meslektaşlarını ödüllendirmek ve yeni çalışmalar yapılması için cesaretlendirmek adına HİÇ Ödülleri sürecini başlattıklarını söyledi. HİÇ’in, ‘Halkla İlişkiler Çalışmaları’nın kısaltması olduğunu belirten Ömeroğulları, aslında yarattığı ironi ile birlikte yapılmayan veya yapılamayan tüm halkla ilişkiler çalışmalarına bir göndermede bulunduklarını kaydetti…
Ödül başvuruları 26 Nisan’da sona erecek. Detaylı bilgi  alınabilinir…
BHİD’ye başarılar…