Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bilgi ve fikir sahibi olmak
23 Temmuz 2013 Salı, 08:21

Rahmetli Uğur Mumcu’nun çok sevdiğim bir sözü vardır. O derdi ki “Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz”. Gerçekten de çok güzel bir deyiş. Özellikle de toplumumuzun “bilip, bilmeden her konuda fikrini beyan ettiği” göz önüne alındığında, insanlarımızın ne hikmetse “her şeyi bilme zorunluluğu olduğunu” düşündüğü ve “bilmiyorum, bu konuda fikrim yok” demenin küçük düşürücü olacağı önyargısına sahip olduğu, gerçekten üzücüdür...
Herkesin her şeyi bilmesi olası mıdır? Augustos döneminde yaşayan Romalı şair Horatius (M.Ö. 65-8)  “Bir insan her şeyi bilemez” diyor. Bilgi günümüzde belirli donanıma sahip iseniz ve de enformasyon ile dezenformasyonun ayırımını yapabiliyorsanız, en kolay ulaşılabilecek şey. Bilgi konusu üç aşamalı bir konu. Önce bilgiye sahip olacaksınız. Sonra o bilgiyi hayatınızın neresinde kullanmanız gerektiğinin farkındalığını yaşayacaksınız. Son olarak da o bilgiyi hayata geçirecekseniz. Bunun bir ileri aşaması ise çok az sayıda insanın sahip olabildiği bilgelik aşamasıdır. Bilgi konusunda Hadis-i Şerif “Fayda sağlamayan bilgi, harcanmayan, hiçkimseye hayrı dokunmayan define gibidir” demektedir...
Unutmayın kullanılmayan bilginin hiçbir değeri yoktur...
EN BÜYÜK HASTALIK “HER ŞEYİ BİLMEK”
Toplumsal algımızın temelinde entelektüellik algısı o kadar yaygındır ki, hemen herkes  her konuda yarım yamalak bilgi sahibidir. Alman filozof  Nietszche (M.S. 1844-1900) “Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi” demektedir. Bu sözler önemli ve değerlidir. Çünkü, örneklemek gerekirse toplumumuzda her tansiyon hastası adeta bir kardiyolog gibidir. Bir başka tansiyon hastasına neler yapacağını, hangi ilacı ne zaman kullanacağını anlatır...
Kuşkusuz bu noktada Anadolu’da yaşamış Milet’li filozof Thales’in (M.Ö. 624-546) “Dünyada en zor şey, insanın kendini bilmesidir” sözleri  konuya felsefi boyut katarken, Yunanlı Euripides’ de (M.Ö. 480-406)  “En büyük bilgelik, kendine egemen olmaktır” diyerek onu desteklemektedir...
Yunanlı filozof Sokrates (M.Ö. 469-399)  ise “İnsanların bilgili oldukları oranda özgür olduklarını” söylemektedir...
SONSÖZ
Evet, toplumuzda çok sayıda bilgiyi içselleştirmiş insan yanında, bilge insana da gereksinimimiz bulunmaktadır.  Özellikle içinde yaşadığımız dönemde bu gereksinim had safhaya çıkmaktadır. Özellikle bizleri yöneten ve yönetmeye talip liderler ve o siyasi partilerin sözcülerinden bilgece sözler duymak istemekteyiz...
Bu yazıyı İngiliz bilim adamı ve filozof  Francis Bacon’un(M.S. 1561-1626) sözleri ile bitiriyorum:
“Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir...”