Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
BTSO Üniversitesi’ne doğru
31 Temmuz 2013 Çarşamba, 08:54

BTSO Üniversitesi’nin tohumları atılmaya başlıyor. İlk aşamada DOSAB’daki BUTGEM’in içine bir BTSO Meslek Yüksekokulu açılıyor. Bu yüksekokulun bünyesinde 3 bölüm ve o bölümlerde değişik programlar oluşturulacak. Ardından da oluşturacak mütevveli heyeti ile  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı bünyesinde BTSO Üniversitesi kurulacak...
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Sheraton Otel’de BTSO Eğitim Komisyonu üyeleri , akademisyenler ve OSB başkan ve müdürleri ile bir araya geldi. İftar sonrası yapılan çalışmada önce bir anket uygulandı. Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Yusuf Ulçay tarafından hazırlanan ankette açılması planlanan Meslek Yüksekokulu’nun bünyesinde hangi programların varolması gerektiği toplantıya katılanlara soruldu...
Anketin ardından gerek akademisyenler, gerek sanayiciler, gerekse sanayi bölge müdürleri konu hakkındaki düşüncelerini paylaştılar...
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Bu kentte ben kendimi bildim bileli üniversite-sanayi işbirliği konusu konuşulur. Ama bu konuda son 35 yılda atılan adım bir metreyi geçmemiştir. Üniversite-sanayi işbirliği tüm ilişkilerde olduğu gibi bir alışveriş mantığı üzerine kuruludur. Bu alışverişin temelinde teori ve pratiğin birbiri ile buluşması yatmaktadır. Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi kenti Bursa’da gerek tekstil, gerek otomotiv, gerekse makine sektöründe ülkemizin en büyük kuruluşları bulunmaktadır. Bunlar para ile kurulamayacak laboratuvarlardır. Olaya bu gözlükle baktığınızda,  hocalar ve öğrenciler için bulunamayacak fırsatlar doğmaktadır. Sanayici gözlüğüyle baktığınızda ise özellikle orta ölçekli kuruluşlar için Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları noktasında oluşturacakları projeler için hocalarımız ve genç araştırmacılar önemli bir paydaştır. Artık ülkemizde gerek TÜBİTAK, gerek AB,  gerek üniversiteler, gerekse bölge kalkınma ajansları ortak projelere ciddi kaynaklar sağlamaktadır...
Tüm bu somut gerçekler ışığında bu konunun her iki tarafı da memnun edici biçimde hayata geçmesinde bir başka faktör daha vardır. Kuşkusuz burada yasal zorunluluklardan falan söz etmiyorum. Bunların hepsi aşılabilinir. Burada en önemli faktör işini sevmektir. Sanayicinin işini, öğrencinin işini; hocanın işini sevmesidir. Olay hocanın bir yayın ve akademik yükselme için alacağı puana, öğrencinin bir ödevine, sanayicinin de laf olsununa döndüğünde ortaya çıkacak katma değerden söz etmek olası değildir...
BİR ELEŞTİRİ
Araştıran ve kendini geliştiren nesilleri, araştıran ve kendini geliştiren hocalar yetiştirir. Bugün bu kentteki üniversitelerde Tofaş, Renault, Karsan, Bosch, Durmazlar, Baykal, Ermaksan, Yeşim, Korteks  gibi dev kuruluşları hiç görmemiş çok sayıda (ama gerçekten çok sayıda) hocamız bulunmaktadır. Bu satırları bazı hocalarımızı tenzih ederek yazıyorum. Onların girişimde bulunup da, kapıdan çevrildiklerine inanmıyorum...
İnsanlar önce kendilerine karşı, sonra çevrelerine karşı samimi olmalıdır...
YENİ ÜNİVERSİTEMİZ
İçinde yaşardığımız ülkede 2007 verilerine göre insanımızın eğitim ortalaması 3.5 yıldı. Yani ülkemiz ilkokul dörtten terkti. Son altı yıl içinde bu oran 6.1 yıla çıktı...
Bu noktada toplumumuzun temel algılarından biri de üniversite mezunu olmadan iş bulunamayacağı. İş ve meslek ile üniversite mezunluğu pekiştirilmiş. Herkes üniversite mezunu olmak zorunda değildir. Bugün gelişmiş ülkelerde nitelikli ara kademe elemanlar, mühendislerden çok kazanmaktadır...
İşte bu açıdan BTSO’nun konuya Meslek Yüksekokulu ile başlamasını çok önemli buluyorum. BUTGEM’e yapılacak bu okulu önemsiyorum. Ayrıca bu merkezin içine bir de kuluçkalanma (incubation)/olgunlaşma  merkezi adapte edilmeli...
Böylece kurulacak meslek yüksekokulu aynı zamanda üniversite için bir hazırlık, bir deneyim, bir deneme/yanılma yeri olarak görülmelidir. Buradaki Meslek Yüksekokulu ülkemizde kurulacak 801. Meslek Yüksekokulu olabilir. Unutulmaması gereken nicel büyüklük veya küçüklüğün çok bir şey ifade etmemesidir. Önemli olan niteliktir. Siz öyle nitelikli bir Meslek Yüksekokulu yaratırsınız ki, o 801 okul içinde ilk sıralarda yerini alabilir...
Evet, BTSO yönetiminin BTSO Üniversitesi noktasında yolu açık olsun. Aklı selim sahibi olan herkesin onların yanında olduğuna inanıyorum...
Yolları açık olsun...