Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa’ya gözlemevi kuruluyor
14 Nisan 2014 Pazartesi, 07:50

Gözlemevi ya da Rasathane adıyla kullandığımız kavramda rasat gözlem, hane ise ev anlamına gelir.
Uzaydaki her çeşit değişikliği gözlemlemek, veriler toplamak, incelemek için kurulan profesyonel, amatör merkezlerdir.
Kuruluşlarında en iyi gözlem yapılabilecek yüksek ve havasının yıl boyunca açık olan yerler tercih edilir. Türkiye’de Antalya’da Toroslar’da kurulu olan rasathane en çok bilinen ve gelişmiş olanıdır.
Osmanlı’da ilk gözlemevi Takiyuddin Mehmet tarafından 1577 yılında İstanbul’da kurulmuş, ancak birkaç yıl sonra yıkılmıştır.
Şimdi, Türkiye’nin ilk ve en modern Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin Bursa’da kuruluşunun ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yeni bir projeye imza atıyor.
Bursa artık bir gözlemevine de sahip olacak. Bu konuda gerekli talimatlarını veren Recep Altepe, konu ile ilgili olarak Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni görevlendirdi.
Bursa Gözlemevi’nin Uludağ’da kurulacağı ve şu anda bu konu ile ilgili olarak çeşitli akademisyenlerle ön çalışmaların başlatıldığı kulağımıza gelenler arasında.

Yeni mahalleler ve emlak vergisi

Yeni Büyükşehir Belediye Yasası  mahalle olan köylere emlak vergisi açısından bir muafiyet getiriyor.  
12 Kasım 2012 kabul tarihli ve 6360 kanun no ile yasalaşan  Yeni Büyükşehir Belediye Yasası’nın Geçici 1. Maddesi’nin 15. Fıkrası şöyle bir hüküm içeriyor:
“Bu kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde  bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şunlar geçerlidir:
a.    20 Temmuz 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile
b.    2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 (Beş) yıl süreyle alınmaz,
c.    31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun;
9. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nın 3. Bendi,
23. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nın 1. Bendi ile 5. Bendi,
66. Maddesinin 1. Fıkrası’nın 5. Bendi hükümleri,
31 Aralık 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil)  uygulamaya devam edilir.”
Özetle bu kanun hükmüne göre 01 Nisan 2014 tarihi itibarıyla “köy tüzel kişiliği kaldırılıp mahalleye dönüşen yerleşkeler emlak vergisi, harç ve katılım paylarından muaf” sayılıyor.
Bu koşullara sahip olanların dikkatine.

Köy enstitüleri konferansı

Köy enstitüleri, ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılmış okullardı.
Perşembe günü köy enstitülerinin kuruluşunun yıldönümü.
Tamamen Türkiye’ye özgü olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel bizzat yönetmişti.
Çağdaş Eğitim Kooperatifi, 18 Nisan Cuma günü bu konu ile ilgili bir konferans düzenliyor.
“Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi” başlıklı konferansı Prof.Dr. Adil Türkoğlu verecek.
ÇEK 3 Mart Azizoğlu İlköğretim Okulu konferans salonunda gerçekleşecek etkinlik saat 16:00’da.
İlgilenenlere duyurulur.