Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu
21 Aralık 2013 Cumartesi, 08:26

İnovasyon, kelimesi Latince  "innovare" kökünden türemiştir. Kelime anlamı olarak "yeni ve değişik birşey yapmak" anlamındadır. Bu kelimenin Türkçe karşılığı olarak kullanılan "yenilenme" veya "yenileşim" kullanılmaktadır ama bu tam olarak onun karşılığı değildir…
Bu kavram özünde daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya mevcut  pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlar. Burada yeni fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya yeni ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılması sonucunda bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur…
İnovasyon ve yaratıcılık birbirine karıştırılan kavramlardır. Burada uzmanlar temel ayırımı şu şekilde yapmaktadır:
"Özünde inovasyon bir süreçtir. Buradaki temel mantık yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. İnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir karlı büyüme sağlamakla ilgilidir. İnovasyon basit anlamlı bir yenilenme değil, yenilenmenin kuramsal aşamasından başlayarak yenilik ürününü de içine alan ve pazarlanabilme niteliğini kabul eden bir süreç."

BURSA YENİLÇİLİK VE YARATICILIK SEMPOZYUMU

BUSİAD ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle yapılan  "Bursa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu"nun dördüncüsü dün Crowne Plaza'da yapıldı.  Sempozyum "Yenileşim ve Girişimcilik" ana temasıyla hazırlanmıştı…
Sempozyum BUSİAD Başkanı Oya Yöney ve Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.  Müfit Parlak'ın  açılış konuşmaları ile başladı. Sempozyumda Kurumsal Girişim, 'Start Up'lar ve Yenileşim konusu tartışıldı. Oturumu Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi Direktörü Doç.Dr.Mustafa Ergen yönetti. Anadolu Üniversitesi'nden Prof.Dr. Ender Suvacı, Sabancı Üniversitesi 'nden Dr. Volkan Özgüz, Arçelik'ten Dr.Faruk Bayraktar  konu hakkındaki görüşlerini paylaştılar…

BURSA YENİLEŞİM ÖDÜLÜ

Sempozyum sonunda Bursa'da ilk kez Bursa Yenileşim Ödülü verildi.  BUSİAD ve Uludağ Üniversitesi yönetimlerinin altyapısını 2.5 yılda hazırladığı Bursa sanayi ve iş dünyasında heyecan yarattı…
Bursa Yenileşim Ödülü 3 ayrı kategoride gerçekleştirildi. Floteks, Nilüfer Belediyesi ve Şaypa bu ödülü almaya hak kazandılar.  Burada Floteks, yenileşim yönetimini başarıyla sağladığı ve Ar-Ge çalışmalarına özel önem vererek ilerleme kaydettiği için "Liderlik"; Nilüfer Belediyesi,  insan kaynakları kapasitesini yenilikçi faaliyetlerin teşvik edilmesine yönelik stratejilerle oluşturduğu ve kurumun karar süreçlerine tüm çalışanlarını dahil eden yöntemler geliştirdiği için "Çalışanların Yönetimi" ve Şaypa, özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği kanallarını geliştirerek yenileşim çalışmalarını gerçekleştirdiği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması noktasında yenilikçi fikirleri desteklediği için "İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi" kategorilerinde ödül almaya hak kazandılar…
Ödüller BUSİAD Başkanı Oya Yöney ve Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Müfit Parlak tarafından verildi. Ödül alanları ve iş dünyasının inovasyon konusunda motive edilmesi noktasında böyle bir sempozyum ve ödülü hayata geçiren BUSİAD'ı kutluyorum…