Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
BUSİAD YİK’dan değerlendirme
28 Aralık 2015 Pazartesi, 07:56
Türkiye’de kurulmuş olan ikinci SİAD bildiğiniz gibi BUSİAD’dır. BUSİAD 300 civarındaki üyesi, onların sahip olduğu 1050 fabrika, istihdam ettikleri 140 bin çalışan ve yaptıkları 10 milyar dolarlık ihracat ile ülkemiz klasmanında bir organizasyondur.
Bu değerli sivil toplum örgütümüzün yılda iki kez toplanan Yüksek İstişare Kurulu bulunmaktadır. 
BUSİAD Yüksek İştişare Kurulu 2015 yılının son toplantısını Oya Coşkunöz başkanlığında yaptı. Bu toplantı sonrası yapılan değerlendirmede hem 2015 yılı değerlendirilirken, hem de 2016 yılı için beklentileri dile getirildi.
Küresel kriz sonrası geçen 7 yıllık dönemin ardından, büyümenin gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde temel öncelikli sorun olmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada “Küresel ekonominin düşük büyüyeceği ve FED’in faiz artırımlarının dış finansman imkânlarını sınırlayabileceği bir konjonktürde Türkiye ekonomisi için reform perspektifini öncelik olarak benimseyen bir yaklaşımın ve tutarlı iktisat politikalarının önem kazandığı görülmektedir.”deniliyor.

Büyüme ve enflasyon konusu


BUSİAD raporunda Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, ekonominin büyüme ile enflasyon arasında bir açmaza sıkıştığını ortaya koyduğunu söylüyor.
Ayrıca raporda yatırımların düşük seyri, düşük verimlilik ve ihracatın mevcut hali büyüme için sürdürülebilir bir görünüm sunulmadığı belirtiliyor. 

BUSİAD 2016 beklentileri


Yeni asgari ücretle % 30’luk artışın tamamının işverene yüklenmesinin doğru olmadığını belirten BUSİAD YİK , asgari ücretten vergi muafiyeti, SSK ve işsizlik sigortası primlerinden yapılacak indirimlerle adil bir çözüm getirilmesi gerektiğini düşünüyor.
BUSİAD Türkiye’ye yönelik olumsuz risk algılamasının varlığını koruduğunu söylüyor ve şöyle diyor:
“2016 beklentimiz büyümede 3.5-4, enflasyonda % 7.50, işsizlikte % 10.5 ve cari dengede % -5/ -5.3.”