Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
CHP’de adaylık konusu
04 Eylül 2013 Çarşamba, 08:19

CHP’nin adaylık başvuruları ile ilgi daha önceden ertelenen süre pazartesi akşamı itibarıyla sona ermişti (Genel merkeze yapılacak başvuruların dışında). Dün il merkezinde CHP İl Başkanı Metin Çelik başkanlığında bir araya gelen CHP yöneticileri başvuruları sınıflandırıp, bu sabah Metin Çelik’in Ankara’da sunacağı raporu hazırladılar. Bu toplantı sonrasında da Bursa’da uygulanacak aday seçme yöntemi belli olacak…
Bursa’daki ilçe başkanlarının toplantısından çıkan talep, üye bazlı bir temayül yoklaması yapılması yönündeydi…
TÜZÜKTE ADAY BELİRLEME
Şimdi burada bana göre karışık birkaç konu var. CHP tüzüğünün 61 ve 62. Maddesi “yerel seçimlerde adayların belirlenmesi” ile ilgili bu maddeler şöyle:
“Madde-61:
Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde, parti adaylarının belirlenmesine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.
Yerel seçimlerde, merkezden aday gösterme yetkisi, Parti Meclisi’nindir. Parti Meclisi bu yet-kisini ilçe seçimleri için il yönetim kurullarına, belde seçimleri için ilçe yönetim kurullarına devredebilir. Bu halde yetkili kurullar seçimin yapıldığı çevredeki örgüt birimine danışır.
(24 Ekim 2003 günlü Kurultay kararıyla değişik) Yerel seçimlerde görev yaptıkları yerde, aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları ile yönetim kurulları üyelerinin, belirlenen seçim takvimine göre, milletvekili seçimi veya yerel yönetimler seçimi için, parti yöneticileri ile kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken süre kadar önce, görevlerinden istifa etmeleri zorunludur…”
“Madde-62:
TBMM üyeliği ve yerel yönetimler için aday belirlemeye ilişkin hususlar ayrı ayrı yönetmeliklerle düzenlenir…”
YÖNETMELİKTEKİ YÖNTEMLER
Bu yönetmeliklere baktığınızda II. Bölümde Aday Saptama Yöntemleri başlığı ile karşılaşıyorsunuz.  Bu konu ile ilgili
MADDE 8 şöyle:
Parti adayları başlıca üç yöntemle saptanır.
a. Ön Seçim
b. Aday Yoklaması
c. Merkez Yoklaması
Önseçim ve Aday Yoklaması öncelikli yöntemlerdir.
Aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına Parti Meclisi karar verir…
SONSÖZ
Tüzüğü ve ardından bu yönetmelikteki, bu yöntemlerin detaylarını okuduğunuzda mevcutta yapılan ve yapılmak istenen aday belirleme yönteminin hiçbiri ile uyuşmadığını görmektesiniz. Ayrıca, bir başka önemli konu da şu anda kamuda çalışan hiç kimse bu aday adaylığına başvuramıyor. Başvurma için istifa edildiğinde daha YSK tarafından seçim takvimi belirlenmediği için istifa eden her kamu görevlisi statüsündeki kişi (bürokrat, öğretim üyesi, kaymakam, vali, hakim, savcı, akademik oda başkanı v.b.) seçilemediği takdirde görevine geri dönemeyecek…
Burada CHP’ye soracağım bazı sorular var:
1. Tüzüğünüzün ve yönetmeliklerin hangi maddelerine göre aday belirliyorsunuz?
2. Yönetmeliklere  göre aday belirleme noktasında Parti Meclisi’nde hangi karar alındı? Veya karar alındı mı?
3. Aday olmak ve seçilmek isteyen kamu görevlilerinin seçilme hakkını ellerinden almış olmuyor musunuz? Bunu nasıl telafi edeceksiniz?
4. Bir diğer uzatma olacak mı?
5. Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına gelirken “her yerde önseçim yapacağım?” demişti. Bunu ne zaman uygulamaya başlayacaksınız?
Özünde bu konuda deyim yerindeyse su götürecek çok şey var ama ben sadece ne olup, ne bittiğini veya ne yapılmak istendiğini anlamaya çalışıyorum…