Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
DOSAB, AB Çevre Ödülü’nü hedefledi
22 Temmuz 2014 Salı, 08:29

DOSAB bir termik santral yapacak.
Doğaldır termik denince aklımıza kömür geliyor.
Kömür denince tozu, kokusu, baca gazı, külü ve diğer olumsuz konular, gündeme geliyor.
Bu şekilde konuya bakınca da, “istemezuk” oluyor.
Durum böyle olunca DOSAB Başkanı Ferudun Kahraman’ı aradım.
O beni DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül’e yönlendirdi.
Bir akşam hep birlikte bir araya geldik. Bir animasyon film izledik.
Ardından da  çok ciddi biçimde hazırlanmış DOSAB?Termik Santral sunusu izledik.
Bunun üzerine bu konudaki düşüncelerim şunlar:
Şimdi, DOSAB, Bursa’ya elektrik satmak için bir santral yapmıyor.
DOSAB?sadece kendi bünyesindeki fabrikaların ağırlıklı olarak buhar gereksinimin ve elektrik gereksinimini karşılamak için bu santralı yapıyor.
Bu santral sonrası, DOSAB’da kendi kendine buhar ve elektrik üreten birçok fabrika artık, tek merkezden bu gereksinimini karşılayacak.
Böylece DOSAB’daki bacalardan çıkan hava kirleten gaz oranları minimalize edilecek.
Ayrıca, yapılacak bu santralın gücü de küçük.
Sadece kendi gereksinimleri için.
Bu santrala neden gereksinim duyulmuş? Yanıtı basit.
Şu anda kullandığımız enerjide tamamen dışa bağımlıyız.
İthalatımızın yüzde 65’ini enerjiye yatırıyoruz.
Türkiye, bir biçimde kömür rezervleri açısından fakir sayılmayacak bir ülke.
DOSAB’ın bu projesi hayata geçtiğinde, hem dış ticaret açığımızda azalma olacak, hem dışa bağımlılığımız azalacak, hem de kömürün modern teknoloji kullanıldığında çevreye zarar vermeden de enerji üretebileceği kanıtlanmış olacak.
***
DOSAB Yönetimi teknik ekibine bir hedef koymuş:
“Bursa’ya AB Çevre Ödülü’nü getirecek, çevreye duyarlı bir santral yapın” diye.
Bu santralın projelendirilmesi süreci çok başarılı geçmiş.
Önce Avrupa’daki termik santrallar gezilmiş.
Daha sonra yeni teknolojiler araştırılmış.
Çevre Bakanlığı’nın standartları ortaya konulmuş ve bu standartların nerede ise yarısından  daha az standartlar hedeflenmiş.
Ve de bunun getireceği maliyetler göğüslenmiş. Ben öncelikle önyargı ile bu işe karşı çıkan insanların, bu sunuları izlemesini öneriyorum.

Geri kazanım

DOSAB Termik Santral’ın su gereksiniminin tamamı için de bir proje geliştirilmiş.
DOSAB Arıtma Tesisi’nin proses suyu çıkışına, bir geri kazanım tesisi kurularak, hem santralın su gereksiniminin tamamı, hem de bölgenin proses suyu gereksinimi bu biçimde kazanılacak

Rakamsal veriler

DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi 127 milyon dolara mal olacak.
Yıllık 1.37 milyon ton buhar üretecek.
Yine yılda 371 milyon kilovat elektrik üretecek.
ÇED kapsamında, hava, ses, toprak, su ve her türlü analizler uluslararası standartlara uygun biçimde yapılıyor.

DOSAB’da trafik yoğunluğu

Bu santral ile ilgili temel sıkıntılardan biri DOSAB’da trafiğin artacağı.
Burada kömür getirimi ve kül götürümü için günde sadece 80 adet kamyon girip, çıkacak.
Bunun da DOSAB’ın trafiğini zor duruma sokacağını düşünmek biraz garip oluyor.
Ayrıca, kömür getirip, kül taşıyan kamyonların hepsi silobas kamyonlar.
Yüklemelerle, boşaltmalar pnömatik sistemle yapılacağı için, dışarıya çıkacak toz, kül söz konusu değil.
Bu nedenlerden ötürü, DOSAB’da trafik sıkıntısı falan olmayacak.