Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Ekmek israf etmeyin
16 Ocak 2013 Çarşamba, 08:38

Türkiye Fırıncılar Federasyonu bilgilerine göre, Türkiye’de günlük üretilen 82 milyon ekmeğin, 77 milyon adedi tüketilirken, günlük 5 milyon ekmek israf ediliyor. Bunun dışında henüz üretim aşamasında 1,5 milyon ekmek zayi oluyor. Türkiye’de bir yılda israf edilen ekmek, ortalama 450 bin ton buğdaya karşılık geliyor...


Gıda tüketiminde en çok israf edilen ürünlerin başında gelen ekmek israfının Türkiye’deki adediyle ülkelerin nüfusları karşılaştırıldığında, ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Türkiye’de israf edilen ekmek miktarı, 4 milyon 495 bin 404 nüfuslu Hırvatistan, 4 milyon 300 bin nüfuslu Gürcistan ve 3 milyon 596 bin nüfuslu Moldova’dan daha yüksek. Ayrıca, israfın ulaştığı boyut, 2 milyon nüfuslu Kosova, 625 bin 266 nüfuslu Karadağ, 398 bin 534 nüfuslu Malta ve 300 bin 101 nüfuslu İzlanda’nın nüfusunun toplamından daha fazla. İsraf edilen ekmekle Türkiye, her yıl yaklaşık 600 milyon lira fakirleşiyor...


Açlıkla mücadelenin sürdüğü günümüzde ekmek israfı bütün dünya ülkeleri için başlı başına bir sorun halini almış ve ülkemizde de önemli boyutlara ulaşmıştır. Sosyal açıdan büyük önem arz eden ekmek israfının nedenleri ve sonuçları göz önüne alındığında, ülkemizin ekonomisi açısından da büyük ka-yıplara neden olduğu anlaşılmaktadır.
Üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri değişik zamanlarda kamuoyunu bilgilendirerek ekmek israfını önlemeye veya azaltmaya çalışmaktadırlar.  Ancak 2012 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ankete dayalı olarak yaptırılan bilimsel araştırma sonuçlarına göre toplumun her kesiminde ekmek israfının devam ettiği ve ciddi boyutlarda olduğu anlaşılmıştır...


TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ’NİN PROJESİ
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, ekmek israfının önlenmesi için sosyal sorumluluk projesi kapsamında ulusal bir kampanya başlatıyor. Kampanya başlangıç toplantısı yarın saat 11:00’de TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda (Ankara) yapılıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bakanları, yüksek yargı organları başkanları, genel kurmay başkanı, kuvvet komutanları, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri, sektör paydaşları, medya temsilcileri katılacak...


 Bu  kampanyanın amacı; tüm paydaşları kampanyaya dahil ederek insanları bilinçlendirmek, toplumda duyarlılık yaratmak, ekmeğin ihtiyaç kadar alınmasını teşvik etmek, ekmek israfını önlemek, bayat ekmeklerin değerlendirilmesi için bilgilendirme yapmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Bunun için halihazırda bir dizi çalışma yapılmakta. 2013 yılı için yine çeşitli etkinlik ve faaliyetler planlanmaktadır. Kampanya için bir web sitesi oluşturuldu.  


Burada ekmek israfının önlenmesi için hepimize önemli görevler düşmekte. Bizler de bireysel uygulamaların dışında, toplumumuzun bu noktada bilinçlendirilmesi aşamasında misyonlar üstlenmeliyiz...

 

TSE’den aynı gün 3 etkinlik

Türk Standartları Enstitüsü(TSE) Bursa İl Koordinatörlüğü ve Kalite Birliği Derneği tarafından düzenlenen “Kalite Şehrinde Kaliteli Geceler” etkinliğinin bugünkü programı çok yoğun...
Hijyen, Beslenme ve Yaşam Kalitesi konusunda saat 11:00’de Keles’teki  Kıranışıklar Köyü ‘nde  Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - Kalite Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar ve Prof. Dr. Erkan Işığıçok birer konuşma yapacaklar...
Saat 13:00’te Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik    Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - Kalite Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok,  Yıldırım Belediye personeli için Üçüncü Göz İstatistik Eğitimi verecek...
Daha sonra Erkan Hoca, BTSO ’da yöneticiler için Üçüncü Göz İstatistik Eğitimi ’ni anlatacak...
TSE’ye ve Kalite Birliği’ne kolay gelsin diyorum...