Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Floteks’in büyük başarısı
14 Kasım 2012 Çarşamba, 09:40

Bu noktaya ulaşmak büyük emek ve süreç isteyen bir konu. Bu konunun hayata geçmesinde ortaya konulacak stratejik devlet politikaları ve destekleri büyük önem taşımakta…
Yadsınamayacak bir realite de ülkemizi yönetenlerin son yıllarda bu konuları dillendirmeleri ve eksiklerine rağmen bu konuda gösterdikleri çaba ve çabalama arzusu…
Kuşkusuz bu alanda özel sektör liderlik yapmakta ve kendi olanakları ile gobal pazarda yer tutmaya çalışmakta. Süreç içinde de bazı büyük başarılara tanıklık ediyoruz. Bunlardan biri de Bursa’da hayata geçti. Kentimizde senelerdir ARGE ve inovasyon konusunda çeşitli TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV projeleri yapan Floteks A.Ş.,  Yeni Delhi’de kurulu Vectus firmasına know how ve yedi yıl süreli lisans satışını gerçekleştirdi…
30 yıldır  faaliyetlerinin yüzde 75’e yakın kısmını otomotiv ana sanayine yakıt deposu ve hava kanalı üreterek sürdüren Floteks  son bitirdiği TÜBİTAK projesi ile “plastik yeraltı menholleri üretimi” teknolojisini geliştirdi ve ülke içinde satışına başladı...  
 Rotasyon teknolojisi konusunda birçok yurtdışı konferansına konuk konuşmacı olarak davet edilmekte olan BUSİAD üyesi ve Floteks A.Ş. kurucusu Celal Beysel, burada yaptığı temaslar sonucu bu teknolojiye ilgi duyan Vectus firması ile 7 yıllık lisans ve know how satışı anlaşması imzaladı.  Böylece rotasyon teknolojisini Türkiye’ye 30 yıl önce getirmiş, bu teknoloji ile Türkiye’de başta yakıt deposu ve Adblue deposu olmak üzere pek çok ilke imza atmış olan Floteks A.Ş. bir ilke daha imza attı ve teknoloji satışıyla ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlamış oldu…
Celal Beysel’i kutluyorum…

Tayan, bilimve Bakan Dinçer

Anımsanacağı gibi Türkiye genelinde 2012-ÖSYS sonuçlarına göre; 20’nin üzerinde üniversitenin fen-edebiyat fakültesi fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerine öğrencilerin ilgi göstermeyip kayıt yaptırmadığı açıklandı. Bu konu ile ilgili olarak  Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e yazılı soru önergesi veren CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, temel bilimlere olan ilgisizliğin nedenlerinin bilimsel olarak araştırılıp, araştırılmadığını sordu ve “Dayatma ile uygulamaya konan 4+4+4 eğitim modeli, bu sorunları giderebilecek unsurlara sahip midir?” dedi…
Bakan Ömer Dinçer’e verdiği önergede; Türkiye’de bilimin gelişmemesi ve bilim alanında dışa bağımlılığın devam etmesinin, temel bilimin eksikliğinden kaynaklandığı dile getiren Tayan, yetkili bilim insanlarının açıklamasına göre özellikle 2005 sonuçlarından bu yana fizik, kimya, biyoloji ve matematik dallarında kontenjanların dolmadığına ve birtakım sorunların yaşanmakta olduğuna vurgu yaptı. Bursa Milletvekili Tayan, “Eğitimde gelinen bu üzücü nokta karşısında yeni kurulan üniversitelerde temel bilim öğretim üyesi çok azdır. Laboratuvar şartları azdır. Onlarca temel bilim bölümü geçen yıl ve bu yıl öğrencisizlikten kapatılmıştır. Eğitimde okul, bölüm, fakülte, üniversite kapatmak tablonun ne kadar karanlık olduğunu gösterir” diye konuştu…
Turhan Tayan verdiği önergede Bakan Dinçer’e şu soruları yöneltti:
“Temel bilimlere olan ilgisizliğin nedenlerini bilimsel olarak araştırıyor musunuz? Kalkınmış ülkelerde temel bilimler eğitimi ne seviyededir? Öğrencilerin fizik, kimya, biyoloji ve matematiğe ilgisizliğinin giderilebilmesi için kısa ve uzun vadeli projeleriniz var mıdır? Dayatma ile uygulamaya konan 4+4+4 eğitim modeli yukarıda sunduğumuz olumsuzlukları giderebilecek unsurlara sahip midir? Bu alandaki olumsuzlukların giderilmesi için TÜBİTAK, TÜBA gibi bilim kurulları ile ne ölçüde işbirliği, planlama ve uygulama yapılmaktadır?”
Bakalım Bakan Dinçer’den bu sorulara ne yanıt gelecek…