Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Geri dönüşümlü çöpler ve Mudanya
20 Haziran 2013 Perşembe, 08:24

Doğal kaynakların sınırsız olmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Dünyadaki tüm canlılar çevrelerine uyum sağlayarak türlerini devam ettirirken, biz insanoğlu pervasızca çevreyi kendimize uydurmaya çalışıyoruz...
Son çeyrek yüzyılda dünyada ve ülkemizde çevre duyarlılığı, global ısınma, ozon deliği, yenilenebilir enerji kaynakları gündemi oluşturmakta...
Bu noktada devlete, özel sektöre, STK’lara düşen görevlerin dışında, bireylere düşen görevler   bulunmakta...
Bilindiği gibi yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel - kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm deniyor. Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrardan üretim süreçlerine kazandırılması olayıdır, geri dönüşüm...
GERİ DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI
Geri dönüşümün sayısız yararı bulunmakta. Bunların başında gelen faydaları da şunlardır:
“Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar. Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder. Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar. Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur...”
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER
Nelerin geri dönüşümlü madde olduğuna göz attığımızda ise şunları görüyoruz:
“Demir, çelik, bakır, alüminyum, kurşun, piller, kağıt, plastik, kauçuk, cam, motor yağları, atık yağlar, akümülatörler, araç lastikleri, beton, röntgen filmleri, elektronik atıklar, organik atıklar...”
SONSÖZ
Ülkemizde bu konular Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmektedir...
Artık, birçok aile atık yönetiminde, evsel atıklarla, geri dönüşümü olabilen maddeleri ayrı ayrı biriktirmekte. Biz kendi ailemiz özelinde bunu böyle yapıyoruz. Ayrıca, alışverişe giderken de marketlerden naylon torba almayıp, daha önceden kullandığımız naylon torbaları götürüyoruz...
Mudanya’da, düzenli olarak bu geri dönüşümlü atıklar ayrı araçlarla toplanmaktaydı. Yaklaşık bir aydır, bu toplama işi ortadan kalktı...
Bu konu hem çevre koruma noktasında, hem de bazı atıkların yeniden kazanılıp, ekonomiye katılması noktasında büyük önem taşımakta...
Bu nedenle günümüzde konunun yerel yönetimlerce sahiplenilmesi önemlidir. Bu konuyu Mudanya Belediye Başkanı Hasan Aktürk’e sordum. Kendisi şunları söyledi:
“Bilindiği gibi geri dönüşüm konusundaki yetkilendirme doğrudan bakanlık tarafından yapılmakta. Yaklaşık bir ay önce bu konudaki yetkili firmada bazı değişiklikler oldu. Bu nedenle toplama işi aksadı. Bizler Mudanya Belediyesi olarak konunun farkındayız ve takipçisiyiz. Konuyu en kısa zamanda çözeceğiz...”