Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
İnternet ortamındaki suçlar
11 Ocak 2014 Cumartesi, 08:07


Şu anda gündemdeki torba yasa denilen yasa değişikliği tekliflerinin içinde bilişim konusu ile ilgili de düzenlemeler var. Bu konu özünde yıllardır tartışılan bir konu…
Türkiye  Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da değişiklik yapan maddelere ilişkin bir açıklama yaptı. Eczacıbaşı özetle şunları söylüyor:
“2007’de yürürlüğe girdiğinden beri, bu yasanın, ülkemizin bilgi toplumu niteliği kazanmasına engel olacağını ifade ettik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 2012 yılında, yasanın ‘ifade özgürlüğüne aykırı’ olduğunu, uygulanmasının başka ‘insan haklarını da ihlal ettiği’ kararına vardı.
Yasanın bu hatalarının giderilmesi için çağrılarımızı sürdürürken ve internetin denetiminde insan haklarına saygı beklerken, bugün tam tersini üzüntüyle görüyoruz.
Ülkemiz, Avrupa Birliği üyeliğine adaydır. Bu amaçla iç hukukunu Avrupa Birliği Hukuku’na uyarlamaktadır. Avrupa Birliği Hukuku, iç hukuku bağlar. Bu nedenle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘insan haklarına aykırı bulduğu’ bir yasanın kısıtlayıcı yapısının daha da sertleştirilmesi bu hukuka açıkça aykırıdır.
Ayrıca, Türkiye’nin, dünyada rekabet edebilmesinin başlıca şartı, ekonomisini bilgi temeline oturtması ve bu bilgi birikimini sürdürüp, aşmasına bağlıdır.
Bunu sağlamanın yolu ise interneti kısıtlayarak bilgiye erişimi güçleştirmek, hatta imkansız hale getirmek değil, Avrupa Birliği’nde internetin denetimine dair uygulamaları tıpkı iç hukukta olduğu gibi, hakkaniyete sadık kalarak, ölçülü ve dengeli bir şekilde uygulamaktır.”
Evet, bu konu internet kullanan herkesi doğrudan ilgilendiren bir konudur. Faruk Eczacıbaşı’na uyarıları konusunda hak vermemek olası değildir…

BEBKA’dan kümelenme zirvesi

BEBKA kümelenme konusunda bir zirve düzenleyecek. Tam açılımı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı “Kümelenme konusunda bölgede farkındalığı artırmak ve mevcut kümelerin edindikleri tecrübeleri sanayiciler ve ilgili kuruluşlarla paylaşmasını sağlamak” amacıyla, 14 Ocak 2014 tarihinde Bursa Crowne Plaza Otel’de “Kümelenme ve Rekabetçilik Zirvesi” düzenliyor…
Zirvede tecrübe paylaşımlarının dışında, kümelenme ve rekabetçilik konusunda Türkiye’nin alanlarında önde gelen isimleri tarafından kümelenmenin rekabetçiliğe katkısı konuları masaya yatırılacak. Zirvenin ana teması “Uluslararası Rekabet için Bölgesel İşbirliği” olarak belirlendi…

Üçge’de eğitim var

Alanında Türkiye’nin en büyük ve lider firmalarından biri olan Üçge çeşitli alanlarda olduğu gibi eğitim alanına da büyük önem vermekte. Üçge’nin eğitim, konferans ve söyleşileri hız kesmeden devam ediyor…
Üçge firması bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğü Üçge Akademi çatısı altında düzenlediği söyleşilerinin bu ayki konusu “Personel Seçiminde D.I.S.C. Kişilik Envanteri”…
15 Ocak 2014 Çarşamba günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında Üçge OSB Konferans Salonu’nda düzenlenecek Üçge Akademi söyleşilerinde Power HRM kurucusu Erol Levent, Personel Seçiminde Kişilik Envanterlerinin Rolü ile ilgili aktarımlarda bulunacak…
İlgililere duyurulur…