Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Lojistik Köy Projesi
07 Temmuz 2012 Cumartesi, 02:20
Hiç kuşkusuz lojistiğin geçmişi insanlığın geçmişi kadar eskidir. Lojistik kavramının, tarihsel gelişimine bakıldığında, askeri kökenli bir kavram olduğu söylenilebilir. 1900’lü yılların ilk çeyreğinde Fordist üretim sisteminin ABD’de ve Avrupa’da uygulanmaya başlanması ile birlikte, hammadde, yarı işlenmiş ve işlenmiş ürünlerin taşınması, tedariki ve teslimatı konuları büyük önem taşımaya başladı. 1980-1990 yıllarına gelindiğinde, taşımacılık
düzenlemeleri, bilgisayar teknolojisi ve iletişim alanlarında lojistik kavramının ön
plana çıktığı söylenebilir...
Süreçte Lojistik Köy doğar. Burada tanımlanan, içerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve eşyanın dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin muhtelif işletmeciler tarafından gerçekleştirildiği belirli bir alandır...
Avrupa’da 1960’lı yılların sonlarından itibaren, “yük köyü” (Freight Village) olgusu gündeme geldi. Verona/İtalya’daki “Freight Village Quadrante Europa” nın yaklaşık 30 yıldır hizmet veriyor. Daha AB kavramı henüz oluşmamışken bile yük köyü kavramının var olduğu söylenebilir...
Ülkemizde de yük (lojistik) köyleri ile ilgili ilk somut projeler 2006 yılında TCDD tarafından oluşturulmaya başlandı. Bugün, Avrupa’da sayıları 60’ı geçen ve sürekli yenilerinin planlandığı lojistik köyler yanında ülkemizde de toplam 15 lojistik köy projesi geliştirilmeye çalışılıyor...

BUSİAD’DA LOJİSTİK KÖY TOPLANTISI

İşte Bursa gibi bir sanayi kentinde bu konu BUSİAD’ın organizasyonu ile masaya yatırıldı. BUSİAD Evi’ndeki Lojistik Köy toplantısına Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, BUSİAD Başkanı Oya Yöney, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Şahin, Şehir Planlayıcıları Odası Başkanı Füsun Uyanık, Karayolları ve Demiryolları temsilcileri, özel lojistik kuruluşları yetkilileri ve bu alan ile ilgili dinamikler katıldı...
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Yöney, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
“Lojistik köylerin en önemli işlevi dağıtımın tek merkezden yapılması, akıllı depolama sistemlerine sahip olması, gümrük işlemlerinin kolayca yapılabilmesi ve dolayısı ile optimum lojistik ve maksimum verimin elde edilmesidir. Bu sayede dünyaya kolayca ulaşacak Türk ürünleri, küresel sermaye ile de daha güçlü rekabet edebilecektir. Sonuç olarak, bu güzel projenin şehrimize kazandırılması noktasında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak gayretleri olacağına inanıyoruz...”
Toplantıda açış konuşmalarının ardından LODER(Lojistik Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş’ın Lojistik Köyler ile ilgili sunumu gerçekleştirildi...
Bu sunumların ardından da yaklaşık 50 kişinin katılımı ile Bursa’daki Lojistik Köy Projesi ile ilgili olarak bir Arama Toplantısı yapıldı...
Bu konu Bursa için çok büyük önem taşıyan bir konu. Herkesin sahiplenmesi ve katkı koyması gereken bir konu...