Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Rektör Kamil Dilek’i kutluyorum
07 Eylül 2012 Cuma, 09:47

Özünde iş dünyasındaki birçok temel uygulama iki yerden gelmektedir. Ordu ve spor bu yerlerdir. Strateji, motivasyon, kariyer planlaması, stresle mücadele gibi kavramların kökenleri ordu ve spor dünyasındaki uygulamaların iş ve akademik dünyaya adaptasyonudur. Bu konular genelde pratikten, teoriye aktarılmış konulardır. Stratejik plan kavramı ile ilk kez 1993 yılında tanışıp, ilk stratejik planı o yıl hazırlamıştır…
Üniversitelerimiz stratejik planlarını, ağırlıklı olarak uluslararası akreditasyon projeleri çerçevesinde uygulamaya başladı. Sonra bu konular kurumsal içsellik sağladı…

UÜ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI
Şimdi kısa bir süre öncesine kadar Bursa'nın tek üniversitesi olan Uludağ Üniversitesi, yeni vakıf ve devlet üniversitelerinin açılmasının ardından, değişen konjonktüre adapte olmak amacıyla yeni strateji arayışlarına girdi...
Uludağ Üniversitesi, 2014-2018 Dönemi Stratejik Plan çalışmalarını başlattı. Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Karagöz'ün yanı sıra, öğretim üyeleri ve üst düzey idari personelin katılımıyla 28-29 Ağustos tarihlerinde Uludağ'daki Alkoçlar Zone Otel'de yapılan çalıştayda, Uludağ Üniversitesi'nin yeni stratejilerinin nasıl olması gerektiği tartışıldı...
Uludağ Üniversitesi 2014 -2018 Dönemi Stratejik Planı'nı hazırlama sürecini planlamak ve daha sonra gerçekleştirilecek çalışmalara katkı sağlamak üzere Enstitü Müdürleri, Fakülte Dekanları, Devlet Konservatuvarı Müdürü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile üniversite faaliyetlerini kritik seviyede yürüten öğretim üyeleri, daire başkanlarından oluşan grup, ilk gün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Sayılar tarafından verilen Stratejik Planlama Eğitimi ile bilgilerini tazelediler...
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek, yönetime geldikleri ilk günden beri, ortak aklı arama konusundaki kararlılıklarına dikkat çekerek, Üniversitenin 2014-2018 Strateji Planı'nı da aynı felsefeyle oluşturacaklarını söyledi ve "ortak aklı arama ilkesi çerçevesinde Uludağ Üniversite'ne özgü birçok uygulamanın başlatıldığını hatırlatarak, bu tür çalışmaların yönetime katkı sağlama konusunda son derece yararlı olduğunu" ifade etti...
2013 yılı Nisan ayına kadar sürecek olan çalışmaların sonucu, tüm çalışanların görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilecek ve yetkili kurullarda onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek…
Değerlendirme toplantılarının sonunda, tema grubu üyeleri ve organizasyonda emeği geçen koordinasyon ekibi katılım ve teşekkür belgelerini Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek'ten aldı…
Ben bu konuda Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kamil Dilek'i kutluyorum. Neden mi? Bu çalışmayı bir zorunluluk olarak değil, içselleşmiş ve önemi, gerekliliğine inanmış olarak başlattığı için…