Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Rektör, öğretmen ve idealizm
26 Kasım 2015 Perşembe, 07:32
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine katılan  UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay öğretmen adaylarına şu mesajı verdi:
“Türkiyemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını ortaya çıkarmak, ancak kaliteli bir eğitim sistemi oluşturmak ve idealist öğretmenler yetiştirmekle mümkün. Onun için sizlerin idealist olması şart. Mesleğinizi severek yapmanız şart.”
Rektör Hoca’nın mesajı anlamlı, ama küçük bir ayrıntı var. Öğretmen adaylarımızın önünde hocaları var. Hocalar onlar için rol modeller. 
Günümüzde bazı hocalar (profesör ve doçentler) derslerine girme nezaketini bile göstermeyip, her yere asistanlarını gönderiyor. Hocası idealist olmayan öğrenci nasıl idealist olacak?
Derslerine özen gösteren hocalarımızı tenzih ederek bu anımsatmayı yapıyorum. Nesilleri yetiştirecek öğretmenlerimizin hocaları çok önemli. Onların rol modelliği nesilleri değiştirecek, bu bilinçte olmaları gerekir.

***

Kadına yönelik şiddet günü

Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Nevin Canbaz şöyle dedi:
“Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. Kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakmadır.”

***

Siyasi dürüstlük hareketi

Geçtiğimiz yıl Prof. Dr. Hasan Ertürk ve arkadaşları  Siyasi Dürüstlük Hareketi’ni kurdu.
Dernek siyasi faaliyetlerin dürüst, bilimsel, katılımcı, şeffaf ve demokratik ilkelere göre yapılması konusunda toplumsal bilinci geliştirmek, eğitim çalışmaları yapmak ve  siyasete katılımı özendirmeyi amaçlıyor.
Ayrıca hedefte Bursa Siyaset Eğitim Merkezi (BUSEM) ve Bursa Siyasi Araştırmalar Merkezi (BUSAM) adlarında iki Merkezi kurmak da var.