Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Renault birinci sırada
27 Ağustos 2013 Salı, 08:19

BTSO’nun geleneksel olarak 16 yıldır sürdürdüğü “Bursa’daki 250 büyük firma araştırması” sonuçları dün BTSO’da açıklandı…
Yapılan araştırmada toplam cirolarına göre birinci Oyak Renault, ikinci Tofaş ve üçüncü Bosch; ihracatlarına göre birinci Oyak Renault, ikinci Tofaş ve üçüncü Bosch ve üretimden satışlara göre de birinci Oyak Renault, ikinci Tofaş ve üçüncü Borçelik oldu…
İstihdama göre ise  7 bin 523 çalışanı ile Tofaş birinci, 6 bin 268 çalışanı ile Oyak Renault ikinci ve 5 bin 652 çalışanı ile Bosch üçüncü sırada yer aldı…
BURKAY NE DEDİ?
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın Bursa’nın 250 büyük firması araştırması sonuçlarını açıkladığı toplantıda özetle şunları söyledi:
“Ülkemizin ihracatta 2. , katma değer sıralamasında 4. kenti olan üretim merkezi Bursa’mızın 250 büyük firmasını tespit amacıyla gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasında firmalara 2012 yılındaki; toplam ciroları, brüt katma değerleri, öz sermaye toplamları, aktif toplamları, vergi öncesi dönem kârları, ihracatları, ortalama çalışan sayıları ve üretimden satışları soruldu.
Dünya ekonomisi, 2012’de yüzde 2,4 ile 2011 yılının ve beklentilerin altında büyümüştür. Dünya ticaretindeki büyüme ise yüzde 0,2’de kaldı. Gelişmiş ülkelerde yüksek işsizlik sürmüştür. Türkiye ekonomisi ise hem dünya ekonomisindeki bu yavaşlamayla hem de uygulanan sıkılaştırma politikaları sonucu yüzde 2,2 oranında büyümüştür. İhracat yüzde 13 artmış, işsizlik ise yüzde 9,2’ye gerilemiştir. Bursa ekonomisi ise 2012 yılında yüzde 3,2 büyüme göstermiş, ihracat ise yüzde 4,9 gerilemiştir. işsizlik oranı yüzde 7 olarak öngörülmektedir.
Temel göstergeler içinde kâr, öz sermaye ve brüt katma değer reel olarak büyümüş, ihracat gerilemiş, buna karşın istihdam artmıştır. Temel göstergeler içinde en iyi performansı yüzde 17,2 artan dönem kârı göstermiştir. Üretimden satışlar ve ihracat ise gerileme gösteren iki gösterge olmuştur. İstihdam artışı da gerçekleşmiştir. Sıralama içinde sektörlere göre firma sayılarında da önemli gelişmeler yaşanmıştır; 250 içinde otomotiv ana ve yan sanayi, gıda, tarım hayvancılık, metal makine, enerji, elektrik ve elektronik ile nakliye ve ulaştırma sanayilerinde firma sayıları artmıştır. Tekstil ve konfeksiyon sanayisi, kimya sanayileri ile ağaç orman ürünleri mobilya sanayilerinde firma sayıları azalmıştır. İnşaat, plastik kauçuk ve çimento sanayilerinin firma sayısı değişmemiştir. Sektörlerin yarattığı katma değer ve değişimler, diğer önemli bir göstergedir. 2012 yılında 250 firma içinde en yüksek katma değeri yüzde 44,4 pay ile otomotiv sanayi üretmiştir. Gıda-tarım-hayvancılık sektörü yüzde 16 payı ile ikinci sıraya yükselmiştir. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün yarattığı katma değer payı yüzde 15,4’tür. Makine-metal sanayi yüzde 10 payı ile en çok katma değer yaratan dördüncü sektördür. İnşaat, enerji ve hizmet sektörlerinin yarattığı katma değer halen düşüktür.”
İYİLEŞTİRME NOTLARI
BTSO Başkanı Burkay’a yanlış anlaşılmamak dileğiyle birkaç iyileştirme notum var. Çünkü BTSO’da bilgisi olsun, olmasın orada olup biten her şeyin fatura edileceği tek kişi var. O da başkan...
Güzel bir kahvaltı sonrası toplantıya geçtik. Toplantıda en ön sıraya koltuklar konmuştu. Bir gazeteci dostumuz oraya oturunca “yönetimin yerleri” diye kaldırıldı. Halbuki bu bir basın toplantısıydı. Biz de misafirdik. BTSO’nun Meclis Toplantısı veya benzeri bir toplantı olsa protokolü anlarım. Oturduğumuz yerden not almakta zorluk çektik. Bir masa düzeni veya kolçaklı koltuk daha iyi olabilirdi. Bir de Burkay konuşmasına meclis başkanı ve yönetim kurulu üyelerine “hoş geldiniz” diyerek başladı. Halbuki toplantının ev sahibi onlardı. Hoşbulan da bizlerdik...
SONSÖZ
Öncelikle dereceye giren firmalarımızı özetle istihdam yaratarak, kentimize ve ülkemize katma değer üreten firmalarımızı kutluyorum...
Önümüzdeki dönem herkesin işinin daha iyi olmasını diliyorum…