Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Seçimler ve seçmen davranışları üzerine
25 Mayıs 2018 Cuma, 07:35

Yoğun biçimde her şey seçimlere endekslendi. Şimdi herkes bir şeyler yapıyor ve bir şeyler söylüyor.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Bugün ise Bursa Atıcılar Spor Kompleksi'nde, AK Parti Bursa Teşkilatı bir araya geliyor. Hem iftar, hem de aday tanıtım toplantısı yapılacak. Bu buluşmada 10 bin kişinin bir araya gelmesi bekleniyor.
1 Haziran'da ise Nilüfer'de İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda CHP, Muharrem İnce'yi ağırlayacak. Orada da 20 bin kişiyi buluşturacakları konuşuluyor.

SİYASET SOSYOLOJİSİ
Herkesin bildiği gibi siyasal davranış ve seçmen tercihleri ile ilgili araştırmalar doğrudan siyaset sosyolojisinin ilgi alanında bulunur.
Siyaset sosyolojisinin yoğun araştırma yaptığı konulardan biri de farklı etnik kimliklere sahip, farklı sosyo-kültürel yapı ve farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip kişilerin siyasi tercihlerinin ve bunlara etki eden faktörlerin aynı olup olmadığı konusudur.
Burada siyasetin sosyolojik çözümlenmesi, sosyal yapılar içindeki siyasal davranışların ve sosyal yapı-siyaset ilişkisinin incelenmesi ile ortaya çıkar.
Siyaset sosyolojisi uzmanları siyaseti etkileyen faktörleri altyapısal ve üstyapısal etkenler olarak iki ana başlık altında değerlendirmektedir.
Rahmetli Ahmet Taner Kışlalı, 1994'de yazdığı Siyaset Bilimi kitabında demografik ve ekonomik etkenleri "alt yapısal etkenler" olarak, kurumsal ve kültürel etkenleri de "üst yapısal etkenler" olarak sınıflandırır.
Bu faktörlerin dışında siyasal toplumsallaşma da etkin bir faktördür. Burada siyasal toplumsallaşmada karşımıza aile, okul ve eğitim, arkadaş çevresi ve sosyal gruplar, siyasal partiler, ideolojiler ve kitle iletişim araçları toplumsallaşmayı tetikleyen ajanlar olarak bulunmaktadır.

İLK ARAŞTIRMALAR
Bizler sürekli laf ebeliği yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nde 1940'ta ilk seçmen davranışı araştırmaları yapılmaktaydı. Daha sonra Michigan Üniversitesi menşeli bu çalışmalar 1950'de Amerikan Seçmeni adıyla kitaplaştırıldı.
Ülkemizde ise bu alanda 1974 yılında Muzaffer Sencer'in "Türkiye'de Sınıfsal Yapı ve Seçmen Davranışları" isimli kitabı karşımıza çıkan ilk çalışmalardandır.

NE YAPILMALI?
Kuşkusuz seçmen davranışını etkileyen faktörler yukarıda sıralananların da ötesine geçmektedir. Bu noktada burada yapılması gereken nedir, sorusuna belki şu yanıtlar verilebilir:
"Bilimsel bir gerçektir ki seçim kampanyalarının bir vaat açık artırmasına dönüştürülmesi, partilerin inandırıcılığını sarsmaktadır.
İktidara aday olan veya oyunu artırmak isteyen siyasi partilerin, dünya ve ülkemizdeki değişim ve dönüşümü iyi analiz edip, hedef kitlesinin ihtiyaçlarını irdeleyerek, seçmen kitlesinin mevcut durumlarının analiziyle yola çıkıp, bir üst konumu hedefleyen bir seçim kampanyasıyla hareket etmesi gerekmektedir.
Bu yöntem ancak rasyonel ve gerçeklik algısını güçlendirecektir.
Bunun tersi davranışların, inandırıcılığı sorgulanabilir."