Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Tarım eğitimi 175 yaşında
13 Ocak 2021 Çarşamba, 08:02

Ülkemizde modern anlamda tarım eğitim ve öğretimi Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 10 Ocak 1846 yılında İstanbul Yeşilköy'de Ayamama Çiftliğinde açılan Ziraat Mektebi ile başlar. Ziraat okulundan sonra 1893 yılında yine İstanbul'da "Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi" de eğitim ve öğretime açılır.

İlk ziraat mektebinin İstanbul'da kurulmasından sonra Bursa Ziraat Mektebi (Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Ameliyat Mektebi), açılmasına yönelik çalışmalara 1887 yılında başlanır. Bu amaçla Hamitler köyünden Topaloğlu Mehmet Ağa'nın 26 bin dekarlık arazisi 1890'da kamulaştırılır.

1890 (1308)'da dönemin Bursa Valisi Mahmud Celaleddin Paşa tarafından okul açılır. Okul parasız yatılıdır. Kuruluşunda her birinde 20'şerden olmak üzere üç sınıfta okuyan toplam 60 öğrencisi bulunur. Bu mektebe bağlı olarak 1899 (1317) yılında bir de "Harir Darü't-tahsili / İpekçilik okulu" açılır.

İlk mezunlarını 1894 yılında veren okulun adı, sonraki yıllarda "Hüdavendigâr Hamidiye Ziraat Ameliyat Mektebi"ne dönüştürülür. Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin ardından "Bursa Mıntıka Ziraat Mektebi" adı verilir.

Bursa'nın işgali sonrası harabeye dönen okul, Bursa'nın kurtuluşu ve Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924 - 1925 ders yılında yine eğitim öğretime açılır ve Bursa Ziraat Mektebi adıyla anılmaya başlar. 1930 yılına kadar ilkokul mezunları kayıtları yapılır. 1930'dan sonra ailesi çiftçi olmak kaydıyla ortaokul mezunlarına eğitim verir ve öğrenim süresi 3 yıl olarak belirlenir.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

20 Kasım 1965'te Avukat Abdülkadir Aytı başkanlığındaki bir Müteşebbis Heyet oluşturularak, Bursa Üniversitesi'ni kurma derneği kurulur.

Bu derneğin ortaya çıkmasının ardından, Bursa' da bir Ziraat Fakültesi kurulmasına ilişkin ilk çalışmalar 1968-69 yıllarında başlar. Bursa'da kurulacak bir Üniversite bünyesinde Ziraat Fakültesi' ne de yer verilmesi gündeme gelince, Ege Üniversitesi'nden kuruluş için yardım istenir.

Süreç devam ederken, üniversite Tıp Fakültesi ve İİBF ile kurulur. Sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu, 17.04.1975 tarihindeki toplantısında Bursa' da bir Ziraat Fakültesi açılmasının uygun olacağını ve bunun için yardımda bulunabileceğini kararlaştırarak önerisini Ankara Üniversite Senatosuna sunar.

Bunun ardından Bursa ve Ankara Üniversitesi Rektörlükleri ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi' nin temsilcileri arasında görüşmeler başlar. Bursa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Balkır'ın 11.07.1980 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurusu ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın da olumlu görüşü sonucu 11.09.1980 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı kuruluşu onaylar. Ziraat Fakültesi'nin Bursa Tarım Meslek Lisesi' ne ait binalarda eğitim-öğretime başlaması kararlaştırılır.

Bursa Üniversitesi Senatosu'nun 07.05.1981 gün ve 81-9 sayılı oturumunda Ziraat Fakültesi'nin kuruluşunu gerçekleştirmek üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 8 öğretim üyesi istenmesini kararlaştırır.

Bu istek Ankara Üniversitesi'nce de olumlu karşılanır. Böylece Prof. Dr. M. Rifat Okuyan, Prof. Dr. Ahmet Erkuş, Prof. Dr. Y. Sabit Ağaoğlu, Prof. Dr. Halis Ruhi Ekingen, Doç. Dr. Bahattin Kovancı, Doç. Dr. Günal Akbay, Doç. Dr. Rahmi Keskin ve Doç. Dr. Abdurrahim Korukçu, Bursa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni kurmak üzere 3 yıl süre ile görevlendirilir.

04.06.1981 tarihinde Rektör Prof. Dr. Nihat Balkır'ın başkanlığında toplanan Kurucular Kurulu Prof. Dr. M. Rıfat OkuyanBursa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin ilk Dekanlığına seçer. Fakülte 1981-1982 ders yılından itibaren 30 öğrenci ile lisans öğrenimine 07 Aralık 1981 günü yapılan bir törenle başlar.

Fakültemizi kuran hocalarımızı saygıyla, aramızda olmayanları rahmetle anıyorum.

TARIM EĞİTİMİN 175. YILI VE BUÜ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye'de tarım öğretiminin 175. yıldönümünü düzenlediği etkinliklerle kutladı. Tören Görükle Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı. Törene Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Nejla Yörüklü, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Etkinlikler, online olarak gerçekleştirilen oturumlarla devam etti.

Programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, tarımın ve gıdanın çok ciddi ve detaylı olarak ele alınması gereken bir konu olduğunun altını çizdi. Dünya devletlerinin ulusal güvenlikleri kadar bu konuya da büyük bir önem verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, gelecekte gıda ve tarım yatırımlarının ön plana çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise fakülte olarak toplam 130 akademik ve 70 idari personel ile görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Bu uzun tarihsel süreçte emeği geçen herkese saygıyla.