Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
TEV Bursa ve birkaç not
15 Haziran 2019 Cumartesi, 08:29

Ülkemizin köklü kurumlarından kısa adıyla TEV, Türk Eğitim Vakfı 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kurulur.
Bu saygın isimler arasında iş dünyasının yakından tanıdığı ülkeye mal olmuş " Nejat Eczacıbaşı, Sakıp Sabancı, Bernar Nahum, Rahmi Koç, Nusret Arsel, Can Kıraç, Sıtkı Koçman, Şarık Tara, Mazhar Zorlu, Ekrem Elginkan, Şahap Kocatopçu" gibi isimlerde vardır.


Hiç unutmuyorum, İstanbul'da Jan Nahum, bana adetli basılmış babası Bernar Nahum'un kitabını armağan ettiğinde içinden merhum Bernar Nahum'un bir mektubu da çıkmıştı. Bu mektupta Bernar Nahum kibar bir dille eğitimin önemini vurgulamakta arzu edilirse, TEV'e bağış yapılabileceğini yazıyor ve TEV'in hesap numaraları da yer alıyordu.
Evet, TEV'in bu 205 kurucu Türk aydını içinde Bursa'nın yakından tanıdığı isimler vardı. O isimler şunlardı:
"Hayri Terzioğlu, İhsan Sabri Çağlayangil (Bursa eski valisi), İhsan İpeker, Kemal Türkün, Sait Ete, Sabahattin Taray (SİFAŞ'ın kurucu genel müdürü)."

KOÇ VE TEV'İN ÇAĞRISI

Vehbi Koç'un önderliğindeki Türk Eğitim Vakfı'nın o gün halkımıza yaptığı çağrı kısaca şu cümlelerden oluşuyordu:
"Bizler, ülkemizde eğitim görmek isteyen fakat buna maddi gücü yetmeyen ve bu alanda her türlü ilgi ve yardım görmeye değer gençlerimizin okuyabilmesini,
Sosyal adaletin gerçekleşmesini sağlayacak tedbirlerin başında gelen fırsat eşitliğinin sağlanması için eğitim imkanlarının her gence eşit haklarla açık olabilmesini,
Yurdumuzda anayasal açıdan bir Devlet görevi sayılan parasız ve mecburi ilköğretimin dahi Cumhuriyet'ten bu yana bunca çabalara rağmen çözümlenememiş olmasını ve halen okuma çağındaki çocukların beşte ikisinin okuma imkanının olmamasını,
Orta ve yükseköğretimin sadece ve yalnız başına devlet hizmeti olmamasına rağmen özel şartlarımızın ve gerçeklerimizin eğitim ünitesini öteden beri Cumhuriyet Hükümetlerinin omuzuna yüklediğini,
Bu sebeplerle devletin gittikçe daha ağır ve kesif hale gelen işlerinin bazı konularda paylaşılmasının, ona yardımcı olmaya çalışılmasının ve sorumluluk alınmasının işadamlarına, aydınlara ve halkımıza düşen kaçınılmaz bir yurt ödevi olduğunu dikkate alarak ve bu düşüncelerle bir eğitim hareketi açmanın gerekliliğini inanarak,
Gerek bu hareketin devamlılığını gerekse gelir kaynaklarının sağlamlığını güven altına almak için bu vakfı kurmuş bulunuyoruz."

ORHAN'IN EV SAHİPLİĞİ

TEV Bursa Şubesi'nin başkanlığını Mehmet Çalışkan yapıyor. Bu birim TEV Bursa Yürütme Kurulu ile zaman zaman yürütme kurulu toplantılarını yapıyor. TEV geçtiğimiz günlerde yapılan yürütme kuruluna ev sahipliğini Orhan Holding Onursal Başkanı İbrahim Orhan, Yenişehir'deki çiftliğinde yaptı.
Yemekte "İbrahim Orhan, Hüseyin Özdilek, Murat Ahman, Erdoğan Bilenser, Eser Ceyhan, Ertuğrul Kaplan , Şükrü Akyollu, Ali İhsan Yeşilova, Şenol Şankaya, Şerif Arı, Osman Nuri Canik, Mehmet Çalışkan, Erhan Nasyalçın, Cem Çakır" vardı.