Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Tıp Bayramı kutlu olsun
15 Mart 2013 Cuma, 08:29

Dün 14 Mart “Tıp Bayramı”ydı. Bilindiği gibi 14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır...
İlk kutlama, 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece ülkemizde Tıp Bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır...
1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, kentimizdeki Osmanlı’nın ilk darüşşifası olan Yıldırım Darüşşifası’ndaki ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu...
Bu etkinlikler bilindiği gibi sadece bir gün olarak değil, o günün içinde bulunduğu haftaya serpiştirilmiş bir dizi etkinlik olarak kutlanmakta...

Tabipler Odası’nın etkinlikleri

Şu anda sağlık sektörümüz çeşitli sıkıntılar içinde. Sürekli değişen yeni düzenleme, yönetmelik ve yasalarla bir karmaşa yaşanmakta. Tabipler Odaları çeşitli etkinlikler düzenleyerek sorunları ortaya koymaya çalışıyor. Bakanlık zaman zaman güzel uygulamalar yaparken, zaman zaman da akla ve mantığa sığmayacak kriterleri gündeme getiriyor...
Dün de Bursa Tabip Odası sağlık alanındaki sorunlara dikkat çekmek için Setbaşı’ndan başlayan  bir “Sağlık Hakkı Yürüyüşü” gerçekleştirdi...
Ayrıca Bursa Tabip Odası BAOB’da düzenlediği etkinlikte “Prof.Dr. Kayıhan Pala (Bursa Tabip Odası Başkanı), Duygu Sertkaya (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi), Prof.Dr. Mustafa Güllülü (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı), Dr. Özcan Akan (Bursa İl Sağlık Müdürü), Prof.Dr. Kamil Dilek (Uludağ Üniversitesi Rektörü)” konuşmalarının ardından meslekte 60.-50.- 40. ve 30. yılını dolduran hekimlere plaket sunumu yapıldı.  Çevre Ödülleri verildi. Tıp Fakültesi Öğrencileri Arası Şiir Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi...
SONSÖZ
Evet, ülkemizdeki eğitim ve sağlık alanında izlenen genel politikalar süreçte bu kurumların hepsinin özelleştirme kapsamında, özel sektör tarafından yönetileceğini göstermekte. Kuşkusuz bu büyük değişim ve dönüşüm beraberinde tahmin edilen veya edilmeyen birçok sorunu da beraberinde getirecek...
Tüm sağlık çalışanlarının ve tüm hekimlerimizin Tıp Bayramı’nı kutluyorum...