Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Verileri üzerine
20 Şubat 2019 Çarşamba, 08:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2017 bültenini yayımladı. Bu verilerin ışığı altında TÜİK'in açıklamasında, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi'nin, 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edildiği belirtildi.
İşte bu çalışmadan bazı veriler:
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010 yılında %16,9 olan yoksulluk oranı, 2017 yılında 3,4 puan azalarak %13,5 olarak gerçekleşti. Yoksulluk sınırının altında kalan 15 yaşın altındaki fertlerin oranı, 2010 yılında %24,8 iken, 2017'de bu oran %21,3 oldu. Genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş grubunda ise 2010 yılında %18,5 olan yoksulluk oranı 2017'de %15,8'e geriledi.

SAĞLIK VERİLERİ

Türkiye'de 2013 yılında beş yaşın altındaki çocukların %1,7'si boyuna göre zayıf iken, aynı yaş grubundaki çocukların %10,9'u boyuna göre fazla kilolu. Aynı yaş grubunda büyüme geriliği gözlenen çocukların oranı ise %9,5 olarak belirlendi.

Anne ölüm oranı 2010 yılında yüz bin canlı doğumda 16,4 iken, 2017 yılında bu oran 14,6'ya geriledi.
Beş yaş altı çocuk ölüm hızı 2010 yılında bin canlı doğumda 15,5 iken, 2017 yılında binde 11,2 oldu. Aynı dönemde neonatal ölüm hızı da bin canlı doğum başına 7,6'dan 5,8'e geriledi.
Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen doğumların oranı 2010 yılında %91,6 iken, 2017 yılında %98 oldu. Aynı dönemde yüz bin nüfus başına düşen hekim sayısı 167'den 186'ya yükseldi.

İŞSİZLİK ORANI

İşsizlik oranı 2017 yılında %10,9 oldu. İşsizlik oranı 2017 yılında erkekler için %9,4 iken kadınlar için %14,1 oldu. Aynı yıl en yüksek işsizlik oranı %22,8 ile 20-24 yaş grubundaki fertlerde gerçekleşti.

EĞİTİM VERİLERİ

Beş yaşındaki çocukların net okullaşma oranı 2015 yılında %67,2 iken, 2017 yılında 7,9 puan artarak %75,1 olarak gerçekleşti.
Gençlerin (18-24 yaş) örgün veya yaygın eğitime katılma oranı 2012 yılında %46,6 iken 2016'da %48,9 oldu. Yetişkinlerde (25-64 yaş) ise bu oran aynı yıllar için %17,8'den %20,9'a yükseldi.
Örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaşındaki fertlerin oranı 2010 yılında %32,3 iken, 2017 yılında %24,2 olarak gerçekleşti. 2017 yılında bu oran erkekler için %14,6 iken, kadınlar için %34 oldu.

AR GE HARCAMALARI

Araştırma ve geliştirme harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2010 yılında %0,80 iken, bu oran 2017 yılında %0,96'ya ulaştı.
İmalat sanayi katma değerinin GSYH içindeki payı 2010 yılında %15,1 iken 2,5 puan artışla 2017 yılında %17,6 oldu. Aynı sektör istihdamının toplam istihdam içindeki payı 2017 yılı için %17,6 oldu.