Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
UÜ II.Ar-Ge Günleri
07 Kasım 2012 Çarşamba, 10:19

Dünyamız hızla değişiyor. Ve bu değişim içinde dünyamızda zengin ülkelerle fakir ülkeler arasındaki farklar giderek artıyor. Teknolojiyi elinde bulunduran ve böylelikle gelişmiş bir sanayiye sahip olan bu ülkeler, üçüncü dünya ülkelerini giderek kendilerine daha fazla bağımlı hale getiriyor.  Ülkemizin bu gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmesi için de teknoloji geliştirmeye, yenilikçi ürünler üretmeye şiddetle ihtiyacı olduğu tartışılmaz bir realite...
Bu bilinç içinde olan iş dünyası, sanayi dünyası, kamu kesimi ve akademik dünya olanakları ve bilgi birikimleri içinde çeşitli etkinliklere imza atıyorlar...
 

AR-GE ÜZERİNE NOTLAR
Bilindiği gibi AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. AR-GE, OECD’ye göre üç temelde gerçekleşir. Uygulamalı araştırma, temel araştırma ve deneysel geliştirme...  Türkiye ve AB’nin AR-GE konusundaki durumuna rakamlarla baktığımızda ise şunları görmekteyiz:
“Her onbin çalışan arasında araştırıcı sayısı Türkiye’de 11, Avrupa Birliği ülkelerinde 94 . Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde AR-GE’ye ayrılan pay Türkiye’de yüzde 0,67,  Avrupa Birliği’nde yüzde 1,92 .
Milyon nüfus başına düşen yıllık bilimsel yayın sayısı Türkiye’de 41, Avrupa Birliği’nde 613. Avrupa Patent Ofisi’nden alınan milyon nüfus başına düşen yıllık patent sayısı Türkiye’de bire bile ulaşmazken Avrupa Birliği’nde 135.”
 

UÜ BİLGİLENDİRME VE AR-GE GÜNLERİ
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kamil Dilek göreve gelmesinin ardından farklı yönetim anlayışıyla, farklı etkinliklere imza atmaya başladı...
Bu etkinliklerden birisi de İstanbul’un dışında Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ve etkin sanayi kentlerinden biri olan Bursa’da düzenlediği  Bilgilendirme ve AR-GE günleriydi...
İlki geçtiğimiz yıl yapılan Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme AR-GE Günleri’nin ikincisi 13-15 Kasım 2012 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Prof.Dr.Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek...
Bu etkinlikte fen, sağlık, sosyal ve eğitim bilimleri alanında çeşitli paneller, çalıştaylar ve poster sunumlar izlenecek...
Etkinliğin açılış konuşmalarını Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kamil Dilek, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Yücel Altunbaşak, BUSİAD Başkanı Oya Coşkunöz Yöney, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Valisi Şahabettin Harput yapacaklar...
 

SONSÖZ
İrlanda, Japonya ve Kore’nin AR-GE yatırımları %70’i özel sektör, %20’si ise kamu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu noktada üniversite ve sanayi işbirliği büyük önem taşımaktadır. Özetle bu işbirliğinin temel yararları taraflar için şunlardır:
“Sanayi ve üniversiteler arasında kurulan bu bağ iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Üniversite, öğrencileri için çalışma alanları, kendi araştırmaları için uygulama fırsatı ve finansal kaynak bulmaktadır. Firmalar için en önemli yarar ise iyi yetişmiş insan kaynaklarına kolaylıkla ulaşabilmek olurken, bununla beraber yenilikçilik ve teknolojik değişim alanında pazardaki yerlerini sağlamlaştırmayı başarırlar...”
Evet, 13-15 Kasım tarihlerini not edin ve üniversiteye uğramayı unutmayın...