Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Verimlilik üzerine
24 Şubat 2012 Cuma, 08:35
Mümtaz Erdoğan Bursa sosyal ve iş yaşantısının yakından tanıdığı bir isim. Kendisi Yapı Kredi Bankası'nın genel müdür eski yardımcılarından. Zaman zaman elektronik ortamda güzel şeyler gönderir. Geçenlerde kendi derlediği verimlilik üzerine güzel bir yazı göndermiş. Sizlerle aynen paylaşmak istiyorum.

Verimlilik ÖLÇÜ bilincidir: Belirli bir işi, minimum maliyetle başarma sürecidir.
Olacakları önceden kestirme, hesapsız kitapsız davranmama anlayışıdır.
Edirneli Levnî'ye nazire: 
Elli adamın olsa makul ve çevik
Gölgen dünyayı tutar demişler
Ahmak bir kuş bile bulsa bir kemik
Evvel ölçer sonra yutar demişler
Verimlilik ODAKLANMA bilincidir:Herkesin tamamen yaptığı ise yoğunlaşması,
başka şeyleri kafaya takmamasıdır. İşinin ustası olmayan, verimliliği yakalayamaz.
Summanî:
Arabî Farisî dilin olmazsa
Bülbüle münasip gülün olmazsa
Asla bir meslekte elin olmazsa
Dava ile sultan olsan fayda ne
Verimlilik SİSTEM bilincidir: Yapilacaklari gelişigüzel değil,     belirli bir metotla yapmak; standartlar belirleyip bunlara uymaktir. Sistem egri olursa, dogru adamlar is goremez.
Olacaksa, eğrilik bile 'sistem gereği' olmalıdır, yayda olduğu gibi.
Zannetme Seyranî yıldız ay olur
Doğru oku atan eğri yay olur
Katreler karışır ırmak çay olur
Bulur deryasını çay gide gide
Verimlilik PLAN bilincidir: Saati, günü, haftayı, ayı, mevsimi, yili. 5N 1K anlayışıyla düzenleme girişimidir. (Ne, Niçin, Nasıl, Nerede, Ne Zaman, Kiminle?) Her dönem için neyin, kim tarafından, ne zamana değin, hangi maliyetle yapılması gerektiğini belirlemektir.
Ummî Sinan:
Bir pınarın başına
Bir testiyi koysalar
Kırk yıl anda durasi
Kendi dolası değil
Verimlilik PAYLAŞMA bilincidir:İş, itibar, sorumluluk ve yetkiyi paylaş ki,
emrinde çalışanlar kabiliyetlerini maksimum kullanabilsinler.
Mestî:
Akıl yaşta değil baştadır başta
Kişinin mikdâri bilinir işte
Herkes bir değildir yaradılışta
İnsandan insana imtiyaz olur
Verimlilik İŞBİRLİĞİ bilincidir:Adamlarının birey ve grup olarak calışmalarında
destek ol.  Emir verip köşene çekilme. Mert ol! Mertlik, cömertliktir; bildiklerini aktararak onları geliştirmendir. Sadakat, mertliğe verilen cevaptır.
Ruhsatî: 
Var oğul mert oğlu mert ile konuş
Şeker olsa yeme muhannet ile
Asilzâde olan azmaz yolundan
Can verir uğruna sadakat ile
Verimlilik ÇÖZÜM bilincidir: Her türlü sorun için, adamlarınla beraber çözüm geliştir ve uygula. Çözüm sürecine ilgisiz kalıp, sonra adamlarına çatma veya onlara küsme.
Ruhsatî:
Edepliden edep öğren odlu gez
Ham yere basmanın sırası değil
Halk içinde hatır yıkma tatlı gez
Boş yere küsmenin sırası değil
Verimlilik GELİŞTİRME bilincidir: Kaliteyi sağlamak ve üretkenliği artırmak için
her gün daha iyi yöntemler geliştir. Aklın fikrin hep daha iyide, en iyide olsun.
Seyranî:
Her kim temizlese taşlı pirinci
Kendi gözü nuru ile bakıyor
Akil bir ipliğe düzüyor inci
Fikir merâmınca delip takıyor
Verimlilik KONTROL bilincidir: Ortak amaca ulaşmak için, ilerlemeyi ölç ve
gerektiğinde düzeltici eyleme geç. Yaptıklarının fark edilmeyeceğini düşünme.
Ruhsati
Aşık Ruhsatî'yi gülmez belleme
Dünyaya geleni ölmez belleme
Ettiğin işleri bilmez belleme
Kara karıncayı gece gören var
Verimlilik HAK bilincidir:Bir felsefedir, hayata bakış tarzıdır verimlilik.
"En verimli yağmur, alın teridir" demiş, Cenap Şahabettin. Verimlilik, alın teri dökerek kazanma; kazandırarak kazandığı icin, kazancını gönül ferahlığı ile hak etme bilincidir.
Muhammed, Ali'ye selam gönderdi
Oturduğu yeri pâk etsin dedi
Mirac'dan indikte yine söyledi
Yediği lokmayı hak etsin dedi.