Mustafa YILMAZ

Mustafa YILMAZ

mustafayilmaz@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
18-29 yaş arası genç girişimcilerin Bağ-kur primi Devlet tarafından ödenmektedir
24 Aralık 2018 Pazartesi, 08:26

2016 yılında 193 sayılı gelir vergisi kanununun mükerrer 20. maddesinde yapılan düzenleme ile 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını geçmemiş genç girişimcilere kazanç istinası getirilmiştir. İstisna tutarı 2016 yılı için 75.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemeyle uyumlu olarak 2018 yılı mayıs ayında yürürlüğe giren 7143 sayılı yasa ile belirtilen kapsamdakiler için prim teşviki getirilmiştir. Bu düzenlemelerle amaçlanan hedef, ekonominin ve kalkınmanın itici gücü olan genç girişimcilerin önünü açmak, yenilikçi fikirlere destek olmaktır.

5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) bendine tabi olanlar için prim teşvikinin kimleri kapsadığını ve hangi koşullarla faydalanılabileceğini belirtmekte fayda bulunmaktadır. Genç girişimcinin 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olması, gerçek kişi vergi mükellefiyeti tesis etmesi, 01.06.2018 tarihinden sonra vergi mükellefiyetinin başlaması ve kanuni süresinde bildirilmiş olması gerekmektedir. Adi ortaklılarda ve tüzel kişiliklerde ise sadece bir ortak faydalanabilmektedir. Ancak bu durumda dikkat edilmesi gereken en önemli husus diğer ortakların da 18-29 yaş aralığında olması gerekmektedir. Koşullardan bir diğeri ise vergi mükellefinin işinin başında bilfiil çalışması veya işinin sevk ve idaresini kendisinin yürütmesi gerekmektedir. İşin idaresini kendisi yaparken yanında çırak, kalfa veya işçi çalıştırması prim teşvikinden faydalanmasına engel değildir. Hastalık, seyahat veya gözaltı, tutukluluk gibi nedenlerle kısa süre için işin başında olunamaması halinde teşvik devam etmektedir. Ancak işin sevk ve idaresi tamamen bir başkasına devredilirse bu kez teşvikten yararlanılması mümkün değildir. Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olanlar ile ölüm hariç işyerini eş veya 3. dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından devralanlar bu teşvikten yararlanamazlar. Babasının veya eşinin vefatı nedeniyle işyerini devralan bir kişi diğer şartları sağlamak koşulu ile teşvikten yararlanabilecekken, muvazaaya neden olunabilecek şekilde kardeşinden, eşinden veya kayınbiraderinden işi devralan kişi bu teşvikten faydalanamayacaktır.

01.06.2018 tarihinden sonraki 193 sayılı kanunun mükerrer 20. maddesine göre ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle vergi tescili yapılanlar için bir yıl süreyle brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan primlerin tamamı teşvik kapsamında Hazine tarafından karşılanacaktır. Görüleceği üzere herhangi bir mesleki ayırım söz konusu değildir. Avukat, mali müşavir, diş Hekimi gibi mesleki veya balıkçılık gibi zirai kazanç sahibi olanlar için herhangi bir ayrım olmaksızın şartları taşıyan herkes bu teşvikten yararlanabilecektir. Vergi mükellefiyeti nedeniyle eski ismiyle Bağ-kurlu olanların 2018 yılı için aylık 700,17 TL toplamda bir yıllık 8.402,04 TL tutarında teşvikten faydalanma imkânı bulunmaktadır. SGK ile Gelir İdaresi arasında veri transferi ile başvuru yapmaksızın şartları taşıyanlar otomatik kapsama dâhil edilecektir. SGK tarafından gerek diğer teşviklerin uygulanmasında gerekse bu teşvik uygulamasında işlemlerin elektronik ve otomatik olarak yapılması bürokrasinin azaltılmasına, emek ve zaman kaybının ortadan kaldırılmasına büyük katkı sağlamakta ve vatandaş memnuniyetini de aynı oranda artırmaktadır.

OKUYUCU SORULARI

Soru: 08.11.2018 tarihinde Bağ-Kur'dan emeklilik müracaatı yaptım. Aylığımın 01.12.2018 tarihinden itibaren bağlandığı 25 Ocak 2019'da bankadan alabileceğim yazan bir belge elime ulaştı. Ancak 1350 TL tutarında bir miktarın 12.12.2018 tarihinde PTT'den alabileceğim belirtilmiş. Aylık başlangıç tarihim doğru mu? Bu miktar hangi dönem için yattı tam olarak anlayamadım? (Mehmet Bozkurt)

Cevap: Aylık başlangıç tarihiniz doğru, yasaya göre başvuru tarihini takip eden aydan itibaren aylık bağlanır. 4/B statüsünden yani eski ismiyle Bağkur'dan emekli olanlar için SGK yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulamada kıst aylık olarak bilinen tutar hemen yatırılmaktadır. 01.12.2018 ile 25.12.2018 tarihleri arasındaki kıst aylığınızı bekletmeden tarafınıza 1350 TL olarak ödenmektedir. Tam maaşınızı ise 25 Ocak'tan itibaren her ayın 25'inde bankanızdan alabilirsiniz.

Soru: Şu an da çalıştığım işyerinden 2008-2013 yılları arasında 5 yıl çalıştım. Daha sonra 2013-2016 arasında başka bir firmada çalıştım. En son olarak yine önceki çalıştığım işyerinde 2 yıldır çalışıyorum. Yıllık izin sürem hakkında farklı görüşler var. Kaç gün olarak kullanabilirim? (İhsan Demirtaş)

Cevap: Yargıtay tarafından içtihat haline getirilen görüşe göre bir çalışanın yıllık izin hesabında aynı işverenin farklı dönemlerdeki çalışmalarının tamamı dikkate alınmalıdır. Yani sizin gibi ara verip yeniden işe başlayanların yıllık izin hesabında önceki çalışmaları da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle size 14 gün değil 20 gün yıllık izin kullandırılmalıdır.

Soru: Vergi kaydım 2004 yılında başlamasına rağmen 2011 yılında SGK resen 01.10.2008 tarihinden itibaren prim almaya başladı. 2008 öncesi için yapabileceğimiz bir şey var mıdır? (Fatih Hiçyılmaz)

Cevap: 5510 sayılı kanunun geçici 8. maddesine göre 04.10.2000 ile 01.10.2008 tarihleri arasında vergi mükellefiyeti bulunanların 01.04.2009 tarihine kadar başvurmaları halinde mükellefiyet süresini borçlanma imkânı bulunmaktadır. Bu süre dışında yapılan başvuru veya tespitler nedeniyle 01.10.2008 öncesine işlem yapılması mümkün değildir. O yüzden sizin Bağ-kur kaydınız 01.10.2008 tarihinde başlatılmıştır.

EMEKLİLİK HESAPLAMA

Soru: 15.06.2000 tarihinde ilk kez sigortalı çalışmaya başladım. 1960 Kasım doğumluyum. 6550 günüm var. 20 ay askerlik yaptım. Askerliğimi borçlansam daha erken emekli olabilir miyim? ( Ramazan YAVUZ)

Cevap: Ramazan Bey, 7000 gün 60 yaş şartına tabisiniz. Bu şartlarla eksik kalan 450 gün daha çalışıp 60 yaşınızı doldurduğunuz 2020 Kasımında emekli olabilirsiniz.
Askerliğinizi borçlanırsanız bu kez 25 Yıl, 57 yaş, 5900 gün şartına tabi olursunuz. Ancak bu defa 25 yıl şartından dolayı 15.10.2023 tarihinde emekli olabilirsiniz. Borçlanma yapmanızın size bir faydası olmadığı için borçlanma yapmanıza gerek yoktur.