Mustafa YILMAZ

Mustafa YILMAZ

mustafayilmaz@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırması bozulanlara kaçırılmaması gereken yeni bir fırsat verildi
16 Eylül 2019 Pazartesi, 08:34

2018 yılı mayıs ayında yürürlüğe giren 7143 sayılı yasa ile SGK borçlarının yapılandırılması ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. SGK uygulamaya ilişkin geçen yıl 2018/19 sayılı genelgeyi yayımlamış ve işlemler bu genelgeye göre yerine getirilmekteydi.

YAPILANDIRMA HANGİ HALLERDE BOZULUR?

7143 sayılı kanunun "Ortak Hükümler" başlıklı 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında;" Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (pesin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır." şeklinde bir düzenleme yer almaktadır. Bu düzenleme yapılandırmanın hangi hallerde bozulacağını açıklamaktadır. Görüldüğü gibi bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma bozulmaktadır. Bu durum olan borçlular için yeni bir düzenleme ile bir imkân daha sağlanmış oldu.

YAPILANDIRMASI BOZULANLAR NE YAPABİLİR?

SGK' ya olan borçlarını 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandıran işverenlerin değişik nedenlerden dolayı gerek genel ekonomik durumdan gerekse özel nedenlerle yapılandırma taksitlerini aksattığı veya yapılandırmalarının bozulduğu anlaşılmaktadır. 04.09.2019 tarihinde SGK tarafından bir genel yazı yayınlanarak yapılandırması bozulmuş olanlara yeni imkân sağlanmış oldu. Gerçekten de iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak gördüğüm için özellikle bu durumu köşemizden okurlara duyurmak istedim. Genel yazıdan da anlaşılacağı üzere taksitlerini aksattıkları için yapılandırması bozulmuş olanlar cari dönem olarak ifade ettiğimiz ödemelerini taksitlerine aktarma imkânı ile yapılandırmasını kurtarabilecektir. Bu işverenlerimizin yapılandırmalarının devamı için talep etmeleri halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilebilecektir. Ünite sınırlaması olmadan ve dönem koşulu aranmadan yapılacak olan bu aktarma işlemi birden fazla dosyası olanlar ve cari dönemleri ödemiş olanlar için büyük bir kurtarma hamlesi olacaktır. Buna göre, aktarılacak cari ay primleri nedeniyle yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda işverenlerce zor durum belgesi verilmesi gerekecektir. Bunun yanında cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde; bu aylarda yararlanılan teşvikler ile cari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş işyerleri için asgari ücret desteklerinin de iptal edileceğinin bilinmesinde fayda vardır. Bu olumsuzluklara rağmen cari dönemler için yatırılan primlerin yapılandırma taksitine aktarılarak yapılandırmayı kurtarmak ekonomik olarak işverenler ve Bağ-Kur borcu ödeyen vatandaşlar için oldukça önemli bir kazanım olacaktır.

HEMEN BAŞVURU YAPILMALI

Birkaç şehirde işyeri dosyasından borçlu olan ancak taksitlerini ödeyemediği için yapılandırması bozulmuş olanlar tüm dosyalardaki yapılandırmayı kurtaramasa dahi en azından cari dönemlere yatırılan miktarlara göre bir veya birkaç dosyadaki yapılandırmayı kurtararak büyük ölçüde ekonomik fayda sağlayacaktır. Özellikle işveren primi yapılandırması bozulan vatandaşlarımızın bu konuya dikkat etmeleri ve fırsatı kaçırmamak için borç işlemlerinin yapıldığı Sosyal Güvenlik Merkezi'ne en kısa zamanda başvuru yapmaları gerektiğini düşünüyorum.

OKUYUCU SORULARI

Soru: Eşim SSK emeklisi iken vefat etti. Ben de SSK emeklisiyim. Eşimden bana maaş bağlanır mı? (Hatice GÜNEŞ)
Cevap:Başınız sağ olsun Hatice Hanım. Eşinizden size ölüm aylığı bağlanır yasal bir engel yok.
En kısa zamanda en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi'ne müracaat edebilirsiniz.
Soru: Üniversitemizde yabancı bir hocayla çalışmak üzere anlaştık ve gerekli yasal izinleri aldık. Yabancı çalışanlar için SGK' da yeni bir işyeri dosyası açtırmamıza gerek var mı? Diğer sözleşmeli hocaların bildirildiği dosyadan bildirim yapabilir miyiz? (Deniz KILIÇ)
Cevap:SGK'ya yapılacak bildirimlerde yabancı veya Türk vatandaşı ayrımı yoktur. Bu nedenle bildirimi için yeni bir işyeri dosyası açtırmanıza gerek yoktur.
Eğitim öğretim iş kolu kodunda açılmış olan diğer dosyanızdan bildirimlerini yapabilirsiniz.
Soru: 25.04.1996 tarihinden beri öğretmen olarak memuriyete atandım. 2000 yılında doğum yaptım. Yaklaşık 2 aylık bir ücretsiz izin sürem oldu bunun dışında aralıksız çalıştım. 15.01.1970 doğumluyum. Doğum borçlanması yapmama gerek var mı? Ne zaman emekli olabilirim. (Selma KARABAL)
Cevap: Doğum borçlanması yapmadan 20 yıl 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Ancak doğum borçlanması yapıp iki aylık süreyi öderseniz bu kez 20 yıl 52 yaş şartlarına tabi olarak yaşınızı dolduracağınız 15.01.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz. Doğum borçlanması yapmanız sizin bir yıl erken emekli olmanızı sağlar.