Mustafa YILMAZ

Mustafa YILMAZ

mustafayilmaz@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
İsteğe bağlı sigortalı olanlar, işsizlik ödeneği, sosyal yardım ve ölüm aylığı alanlar da İşbaşı eğitim programına katılabilirler
21 Ekim 2019 Pazartesi, 11:26

Son zamanlarda işsizlik rakamları artmış olsa da İŞKUR işbaşı eğitim programlarıyla tecrübesi ve becerisi olmayan vasıfsız çalışanlara yeni meslekler kazandırmaktadır. Bununla birlikte bazı sektörlerdeki iş açığı ve yüksek ücret nedeniyle birçok çalışan bu sektörlere yönelmektedir. Bu yöneliş nedeniyle işbaşı eğitim programları önemli bir eksikliği doldurmaktadır. Yeni meslek edinmek isteyenler açısından önemli bir işlev yerine getirilmektedir. Genel olarak İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması da bu programların temel amaçları arasındadır.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR'dan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.

İşbaşı eğitim programlarının süresi ne kadar?

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Modülleri'nin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır. İşbaşı eğitim programından faydalanan işverenler için de sigorta prim teşvikleri önemli avantajlar sunmaktadır.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanmaktadır.
İşbaşı eğitim programlarından yararlanma şartları ve karşılanacak giderler

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısımı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak, (çıraklar, stajyerler, mesleki eğitimde ve yüksekokul stajlarında sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi olunması nedeniyle iş başı eğitimine katılmaya engel bir durum yoktur), İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, şartlarını sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler. Ayrıca gerek ziraat odasına kayıtlı olarak tarım Bağ-kur'lu gerekse Ek-5 tarım sigortası yatıranlar yani tarımsal faaliyette bulunanlar bile işbaşı eğitim programına başvurabilmektedir. Bunların yanında kişi kendisi için isteğe bağlı sigortalı primi yatırıyor olsa dahi iş başı eğitim programına katılabilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden veya başka bir yardım kuruluşundan sosyal yardım alanlar ile engelli maaşı alanlar da işbaşı eğitim programına katılabilmektedir. SGK'dan dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İşbaşı eğitim programının katılımcılarının zaruri gideri (Günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL), İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi ve Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödenmektedir.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanmaktadır.
Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri ile hizmet merkezlerine başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak suretiyle programa katılabilirsiniz.

OKUYUCU SORULARI

SORU: Gürsu'da bulunan yeni aldığımız bahçemizde yevmiye karşılığı armut toplatmak için işçi çalıştıracağız. Bunlara sigorta yaptırmamız gerekiyor mu? (Kemal UÇAR)

CEVAP: Tarım işlerinde gündelik veya yevmiye karşılığı yapılan çalışmalar 30 günü aşmıyorsa süreksiz tarım işi mevsimlik tarım işi olarak kabul edildiğinden zorunlu sigorta kapsamında yer almamaktadır.

SORU: 1990 yılından ilk kez işe başladığım işyerinde işe girişim yapılmış ancak günüm gözükmüyor, SGK dan sorduğumda prim yatırılmadığı söylendi. Bunun için arabulucuya mı gitmeliyim yoksa dava mı açmalıyım. Dava açarsam zamanaşımı nedeniyle reddedilir mi? (Sezai SEÇKİN)

CEVAP: Yargıtay içtihatlarına göre işe girişi verilmiş ama günü bildirilmemiş olanlar için zamanaşımı dikkate alınmadığından İş Mahkemesi'nde dava açabilirsiniz. Reddedilmez. Hizmet tespit davası olduğu için arabulucu zorunluluğu bulunmamaktadır.

EMEKLİLİK HESAPLAMA

SORU: 08.09.1973 doğumluyum. 04.04.1995 tarihinde kamu görevlisi olarak atandım. Hâlâ aralıksız çalışmaktayım. Daha önce de 1 yıl avukatlık stajı yaptım. Staj süresini borçlanırsam ne zaman emekli olurum. (Adem KAYA)

CEVAP: 1 yıllık avukatlık staj süresini borçlanmadan önce 55 yaş 9000 gün şartlarına tabi olarak emekli olabilirsiniz. Staj süresini borçlanıp tamamını ödediğinizde ise bir yaş daha erken emekli olma imkânınız var. 54 yaşını doldurduğunuz 08.09.2027 tarihinde emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.