Mustafa YILMAZ

Mustafa YILMAZ

mustafayilmaz@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
KDV iadesi alacağınız varsa SGK Prim borcunuza 20 gün ek süre avantajıyla mahsup ettirerek teşviklerden faydalanabilirsiniz.
03 Aralık 2018 Pazartesi, 08:28

İşverenlerimizin yapmış oldukları ticari faaliyetleri nedeniyle vergi dairelerinden kdv iade alacağı oluşabilmektedir. Bu alacakların iade süresi, inceleme ve teminat gerekçelerinden dolayı uzayabilmektedir. Bu sürenin asgari seviyeye düşürülmesi için çalışmalar olduğu da bilinmektedir. Diğer taraftan aynı işverenlerimiz bu kez çalıştırdıkları işçiler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na her ay prim ödemektedirler. KDV Genel Uygulama Tebliği'ne ve SGK mevzuatına göre vergi inceleme raporu ve teminat aranmaksızın kdv alacaklarının prim borçlarına mahsup imkânı bulunmaktadır. Bilindiği üzere SGK primlerinin son ödeme tarihi, tahakkuk dönemini takip eden ay sonuna kadardır. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaz ise gecikme zammı ve gecikme faizi işletilmekte ve teşvik hakkı kaybedilmektedir. Mahsuplaşma talep edildiği durumlarda, bu 30 günlük ödeme vadesine 20 günlük ilave süre eklenmektedir. Yani 2018 Ekim ayının prim ödeme vadesi 20 Aralık 2018 olarak değişmektedir. Bu vade uzatımı cari dönem tahakkukları için geçerlidir. Cari dönem tahakkuk fişi ile vergi dairesine başvuru yapılabilir. Ayrıca bir yazıya ihtiyaç duyulmamaktadır. Cari dönem borcunun 50 günlük vade içerisinde mahsup işleminin yapılması halinde teşviklerden yararlanılmaya devam edilmektedir.

Bununla birlikte mahsuplaşma işlemi hem cari dönem borçları için hem de vadesi geçmiş olan dönemler için talep edilebilir. Vadesi geçmiş olan dönemler için mahsuplaşma işleminin tamamlandığı tarihe göre gecikme zammı hesaplandığını belirtmekte ve borç tutarına ilişkin SGK'dan alınacak yazı ile birlikte vergi dairesine başvuru yapılması gerektiğini belirtmekte fayda vardır. Son olarak kdv alacağı kısmi olarak borcu karşılayacak kadar ise cari dönem borcu için bu kez geri kalan tutarın 30 günlük süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu hususa dikkat etmekte fayda vardır. Bir örnek verecek olursak, ihracatla uğraşan bir tekstil firmasının aylık cari dönem prim borcunun 130.000 TL olduğu dikkate alındığında, 100.000 TL KDV iade alacağı var ise, 30.000 TL'sini 30 günlük normal vadesinde ödeyip geri kalan tutarı 50 günlük vadede mahsuplaşma yöntemiyle ödemesi mümkündür. Devletin bir kurumundan alacağınız varken bir başka kurumuna para ödemek ticari zekâ açısından kabul edilebilir bir durum olmadığından bu şekilde bir çözüm çok akılcı bir yaklaşım olarak kabul edilmelidir.

OKUYUCU SORULARI;

Soru : Üç yıldır çalıştığım işyerinden paraya ihtiyacım olduğu için kullanmadığım yıllık izin haklarımın para olarak hesaplanıp ödenmesini talep ettim. Olumsuz yanıt verdiler. Yıllık izin parasının ödendiğini duymuştum doğru olup olmadığı hakkında bilgi verebilir misiniz? (Kemal KURT)

Cevap : Kemal Bey, İş Kanununda yıllık izinlerin hak edildiği yıl içerisinde kullandırılması esastır. Hatta bir bölümü 10 günden az olmamak şartıyla kullandırılmalıdır. Kullandırılmadığı takdirde iş kazalarına neden olma ihtimali vardır. Buna rağmen çalışmaya devam ederken birikmiş izinlerin kullandırılması yerine ücret ödenmesi şeklinde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona ererse, hak edilmiş ancak kullanılmamış yıllık izinlerin bu kez ücret olarak hesaplanması ve ödenmesi gerekmektedir. O yüzden işvereninizin olumsuz yanıt vermesinde bir yanlışlık bulunmamaktadır.

Soru : Çalıştığım işyerinden ihtiyaç fazlalığı nedeniyle çıkartıldım. 8 yıl çalıştım. Kıdem tazminatı ödenmesi için talepte bulundum, işverenle görüşmelerimiz devam ediyor. Beni oyaladıklarından şüphe ediyorum. Görüşmelerimiz olumsuz sonuçlanır ise ne zamana kadar dava açabilirim? Zamanaşımı, işe girdiğim tarihten mi başlar yoksa çıkarıldığım tarihten mi? ( Buket ALNITEMİZ)

Cevap : Buket Hanım, kıdem tazminatınız giydirilmiş brüt ücret üzerinden 8 yıl dikkate alınarak hesaplanmalı ve tarafınıza peşin olarak bir defada banka hesabınıza yatırılmalıdır. Ancak işvereninizle anlaşmanız durumunda taksitler halinde de ödenmesi mümkündür. Anlaşmanın yazılı olması her iki taraf içinde olumlu olacaktır. Zamanaşımı süresi işten çıkarıldığınız tarih itibariyle başlar. Yasa değişikliği nedeniyle 12.10.2017 tarihinden sonra işten çıkarılanlar için geçerli olan zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Soru : İşyerinde geçirmiş olduğum iş kazası nedeniyle %15 engelli olduğuma ilişkin raporum bulunmaktadır. Maluliyet için % 60 olması gerekiyor diye biliyorum. Benim haklarım nelerdir? İstirahat parası dışında bir ödeme yapılıyor mu? (Abdulsamet BOZKIR)

Cevap : İş kazası nedeniyle % 10 ve üzerinde sürekli iş göremezlik engeli olduğu tespit edenlerler için gelir bağlanmaktadır. Maluliyet aylığından farklı bir ödemedir. Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurarak gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.

Soru : Eşim 6 ay önce kalp krizinden vefat etti. Hasta olmadan önce SSK lı olarak çalışmıştı. Hayattayken emekli olmak için yeterli günü olmadığından yatırdığı primleri geri almıştı. Toplamda 1299 günü var. Bu yüzden bana aylık bağlanmadı. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mıdır? ( Hatice MENDERES)

CEVAP : Öncelikle başınız sağ olsun Hatice hanım. Ölüm aylığı bağlanabilmesi için Bağ-kur ve Emekli Sandığı çalışanları için en az 1800 gün prim bildirilmiş olmalıdır. Ancak 4/a sigortalılar için yani eski ismiyle SSK lılar için ise en az 5 yıldır sigortalı olmalı ve borçlanmasız 900 günü bulunmalıdır. İhya talebinde bulunmalısınız. Eşiniz SSK lı olduğu için çekmiş olduğu primleri yeniden yatırarak tarafınıza ölüm aylığı bağlanması için dilekçe verebilirsiniz.

EMEKLİLİK HESAPLAMA

Soru : 30.01.1997 tarihinde memuriyete başladım. 01.01.1965 doğumluyum. Daha önce hiç çalışmam yok. Ne zaman emekli olabilirim? (Gökhan ASLAN)

Cevap : İşe başladığınız tarih itibariyle tabi olduğunuz yaş 56 dır. Ancak 25 yıllık hizmet süresini de doldurmanız gerekmektedir. Yaşınız 2021 yılında, hizmet süreniz 2022 yılında dolmaktadır. 30.01.2022 tarihinde emeklilik sevkinizi yaptırabilirsiniz.