Mustafa YILMAZ

Mustafa YILMAZ

mustafayilmaz@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklar öğrenciliği döneminde çalışsalar bile maaşları kesilmez
25 Mart 2019 Pazartesi, 08:09

Öncelikle sigortalıların ve emeklilerin ölümü halinde hak sahiplerinin kim olduğunu daha sonra da 2018 yılında yapılan düzenleme ile öğrenciliği devam ederken çalışan hak sahibi çocukların durumunu açıklamaya çalışalım. Sigortalıların ve aylık/gelir almakta olanların vefatı halinde eş, çocuklar, anne ve baba kanunen hak sahibi olarak belirlenmiştir. Ancak bu sayılan kişilerden kendisine aylık bağlanacak olan kişiyi, kasten öldürdüğü, öldürmeye teşebbüs ettiği, iş göremez hale getirdiği veya malul bıraktığı kesinleşmiş mahkeme kararı ile hüküm giyenlere ölüm aylığı bağlanmamaktadır. Kesinleşmiş mahkeme kararı neticesinde mahkûmiyet olmasa dahi aylık bağlanma imkânı ortadan kalkmaktadır. Bunun yanında yine kendisinden aylık bağlanacak kişiye karşı ağır bir suç işleyen veya aile hukukundan kaynaklı yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarılanlar hakkında da kesinleşmiş yargı kararı var ise yine ölüm aylığı bağlanmamaktadır. Bağlanmış ise ödemesi de durdurulmaktadır.

Eş, çocuklar, anne ve baba ile ilgili durumu açıklamakta fayda vardır. Eşin ölüm aylığı alabilmesi için ölüm tarihinde Medeni Kanu'na göre evlilik birliğinin bulunması gerekmektedir. Söz konusu evlilik birliğinin sona ermesi varsa boşanma davasının kesinleşmesi ile hüküm ifade eder. Yani eşler arasında boşanma davası devam ederken ölüm gerçekleşmiş ve Medeni Kanun'un 181. maddesine göre davaya devam edilmemişse bu kez evlilik birlikteliği ölümle sonuçlanacağından eş ölüm aylığını hak eder. Fakat boşanma davası varisler tarafından devam ettirilmişse ve boşanmanın hayattaki eşin kusuru ile meydana geldiğine karar verilirse mahkeme kararı kesinleşince bağlanan aylık kesilir. Mahkeme kararı kesinleşinceye kadar aylık ödenmeye devam edilir.

Ölüm aylığının bağlanabilmesi için evlilik bağı içinde doğmuş, evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş olan çocuklar ile son olarak babalık davası neticesinde babalığa hükmedilmiş çocuklar hak sahibi sayılmaktadır. Kişi hukuku ile ilgili davalarda temel prensip ilk derece mahkemelerinin kesinleşmiş olması halinde işlem yapılabilmektedir. Bu husus nedeniyle nesebin düzeltilmesi, babalığa hükmedilmesi veya boşanma davaları gibi davaların kesinleşmesi halinde nüfus kayıtlarında işlem yapılabilmektedir. Nüfus işlemlerinin tamamlanması ile birlikte başvuru ile ölüm aylığı işlemeleri de yapılmaktadır. Çocukların hak sahibi olarak aylık alabilmesi için 5510 sayılı kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatına göre çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğun istisnalarını da hemen belirtelim. Ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek lisesi veya yükseköğretimde staja tabi tutulan öğrenciler, bursiyerler, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılanların bu çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmeyecektir. Zaten saydığımız bu çalışmaların tamamı da kısa vadeli sigorta kollarına tabi olan çalışmalardır. Tüm sayılanlara ilave olarak 2018 yılında yapılan 7103 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile birlikte hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi örenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde ise 25 yaşını doldurmamış olanlardan bir işverenin emrinde hizmet akdine tabi olarak çalışması halinde almış oldukları ölüm aylığı kesilmeyecektir. 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlükte olan bu uygulama neticesinde öğrenciliği döneminde ölüm aylığı almaya devam ederken bir işyerinde de çalışabilecek ve ek gelir elde edebilecektir. Bu tarihten önce çalışması olduğu için aylığı kesilmiş olanlar ise yeniden başvuru yapması halinde 01.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden aylığına kavuşabilecektir. Erkek çocuklardan 3308 sayılı kanuna göre aday çırak, çırak veya kalfa eğitimleri devam edenler için en fazla 18 yaşına kadar aylık ödenebilmektedir. Erkek çocuklar evlense dahi yaş hadleri dolana kadar aylık alabilmektedirler.
Kız çocuklarında ise yaş sınırlandırması ve öğrenci olması şartı bulunmamakla birlikte yaşları ne olursa olsun evli olmamaları veya sonradan boşanması veya dul kalmış olması gerekmektedir. %60 oranında malul olduğu tespit edilen çocuklarda ise yaş, bekar olma veya öğrencilik şartı aranmaksızın aylıkları bağlanacak ve ödenmeye devam edilecektir. Anne babaya çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesinin şartları ise 65 yaş altındakiler için eş ve çocuklardan artan hisse bulunması gerekmektedir. 65 yaş üstünde artan hisse şartı aranmaz, diğer çocuklardan bağlanan gelir veya aylıklar hariç kendisine gelir ve aylık bağlanmamış olması, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirin asgari ücretin net tutarından daha az olması gerekmektedir.

OKUYUCU SORULARI

SORU: Tarım işiyle uğraşmaya başladım. Ziraat odasına kaydımı yaptırdım. Ayrıca SGK'ya kayıt yaptırmama gerek var mı? (Zeki ŞİMŞEK)

CEVAP: Kayıtlı olduğunuz ziraat odası tarafından elektronik olarak sizin adınıza işe giriş bildirgesi düzenlemesi gerekmektedir. Bu yüzden ayrıca SGK' ya başvurmanıza gerek yok ama başvuru yapmanızın önünde de engel bulunmamaktadır. Garantiye almış olursunuz.

SORU: İşyerimizde ufak bir kaza meydana geldi. İş kazasını bildirim yapmak için verilen 3 günlük süre hesaplanırken resmi tatil dikkate alınıyor mu? (Kerem KOLUKISA)

CEVAP: İş kazaları kazanın meydana geldiği günü takip eden üç iş günü içerisinde SGK'ya bildirilmelidir. Bu nedenle resmi tatiller bu sürenin hesabına dahil edilmez.

SORU: Hastaneden 10 gün istirahat aldım. 2 ay oldu ama henüz ödemesi yapılmadı. Telefonla sorduğumda işyerimin işlem yapması gerektiği söylendi. Benim SGK'ya başvurmama gerek var mı? Hastaneden aldığım raporu nereye teslim etmeliyim? (İsa KILIÇ)

CEVAP: Hastaneden rapor aldığınızda İşvereninizin e-bildirge şifresi ile çalışmazlık bildirim onayı yapması gerekmektedir. Onay yapıldıktan sonra SGK otomatik olarak ödemenizi hesabınıza yatırmaktadır. Almış olduğunuz istirahat raporunu işyerinize teslim edebilirsiniz. Ayrıca SGK ya bir başvuru yapmanıza gerek yoktur.

EMEKLİLİK HESAPLAMA

SORU: 2000 yılında ilk kez Bağ-kurlu oldum ve o günden bu yana ödenmiş 5800 günüm bulunmaktadır. 1960 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim? (Nermin ALABAŞ)

CEVAP: 5400 gün 60 yaş şartlarına tabisiniz. Gününüz dolmuş ancak 2020 yılında yaşınızın dolduğu tarihte emeklilik için başvurmanız mümkündür.