Necati ÖZENSOY

Necati ÖZENSOY

necatiozensoy@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
MHP 6. olağanüstü kurultayı
21 Haziran 2016 Salı, 01:42
19 Haziran’da MHP ve Türk siyaseti tarihi bir gün yaşadı. İlk defa delegelerin iradesi ile, genel merkeze rağmen MHP olağanüstü kurultayını yaptı. Delegeler bu kararlılığı kongrede divan başkanlığı için 2 liste çıkmasına müsaade etmeyerek devam ettirdiler. 
Salona gelişte büyük bir izdiham yaşandı. Sabah 9:00 civarında ulaşmış olmama rağmen aracı 3 kilometre uzakta bırakmak zorunda kaldık. Saat 10:00’da başlaması gereken toplantı 15:00 civarında başlayabildi. Bu durumun sebebi genel merkezin itirazlarına fırsat vermemek adına noter tasdikleri gibi işlemler oldu. Bu sıkıntılardan dolayı 15-20 delegenin geri döndüğü ifade ediliyor.
Bütün bu aksaklıklara rağmen çok coşkulu ve heyecanlı bir kongre gerçekleşti. Toplantı başladığı sırada 752 delegenin onayı olmuş 50 civarında onay bekleyen bir katılım vardı. Salt çoğunluk fazlasıyla sağlanmış oldu.  Sonuç olarak her şey noter tasdikiyle yapıldığı için kesin sonuçlar açıklanacak ve tereddüte mahal kalmayacaktır. 
Amaçlanan seçimli kurultay maddesinin dışında ilave önergeler de verildi. Bunlardan önemli olanlar; rahmetli Ali Güngör’ün iade-i itibarı, disiplin sürecinin kongrelerden 3 ay öncesi durdurulması ve seçimli kurultay tarihinin 10 Temmuz olarak karar altına alınmasıydı. 
Genel Merkez avukatı yargı yoluna başvurmayacaklarını ifade etmişler. Ancak bu kurultayın yok hükmünde olduğunu belirtiyorlar. 
10 Temmuz’da tüzük değiştirmeden seçimli kurultay yapacağını ifade eden Genel Merkez seçim kuruluna başvuracak mı? Başvurursa gündem maddeleri ne olacak?
Sürecin başından bugüne yanlış yaptığı her alanda tescil olan Genel Merkez ülkücülerin ve Türk Milleti’nin gerçeklerinin farkına varabilecek mi?