Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
1927 yılında bayram alışverişi ile ilgili bir haber
01 Ocak 2015 Perşembe, 08:05
İstanbul halkı bayram için neler alıyor? Bir muharririmizin tetkikatı: Bayramlık mübayaat en ziyade mendil, çorap, kravat ve gömlek üzerinde oluyor. Cumhuriyet gazetesi 31 Mart 1927.
Bayrama iki gün kaldı. İstanbul’un tuhafiye, elbise, kundura mağazaları bir haftadan beri mütemadiyen İstanbul halkına bayramlık eşya satmakla meşguldurlar. Denilebilir ki İstanbul piyasasının şu son bir haftalık ahz(alma) ve ita (verme) muamelatı tamamen elbise, gömlek, kundura ve fantezi eşyaya mütehassıs kalmış gibidir.
İstanbul sekenesinin (sakinlerinin) pek çoğunu hâlâ memurin teşkil etmektedir. Mart maaşı da iki gün evvel verilmiştir. Bu yüzden İstanbul’un diğer emtia üzerindeki muamelatı adeta durmuş gibidir. Herkes, hal ve vakdine göre bayramlık lüzumat mesabesine koyulmuştur. 
Bir haftadan beri mağazalar dolup boşalmaktadır. İstanbul halkı acaba bayramlık levazımat için neler mübayaa ediyor, daha ziyade hangi eşyaya rağbet gösteriyor ve bunların fiyatları nedir? Bir muharririmiz bunları merak etmiş ve bu hususta tetkikat yapmıştır. Bu tetkikat şu neticeyi vermiştir.
En çok satılan şey mendil, çorap ve kravat. Halkın bayramlık olarak aldığı en çok şey mendil, çorap ve kravattır. Bahçe kapısındaki büyük tuhafiye mağazalarından itibaren Mahmutpaşa’da bin bir çeşit mal satılan seyyar esnafın şu bir haftada sattığı şeyler hep bunlardır.
Eskiden 40-50 kuruşa alınan çoraplar bir haftadan beri 60-70 kuruşa; 100-150 ‘ye satılan kravatlar da 125-200’e kadar fırlamıştır. Yalnız mendil fiyatlarında esaslı bir tebeddül (değişme) yoktur. Kullanılacak mendiller 15-30 kuruşa alınabilmektedir.
Her şeyin günden güne pahallılaşması halkı ucuz mal almağa mecbur ettiğinden bir çift çorap ve bir kravat için mağaza mağaza dolaşanlar çoktur. 
Bayramlık mübayaatın ekserisi MahmutPaşa sergilerinden alınmaktadır. Bizdeki halkın garip bir kanaati vardır: En ucuz şey Mahmutpaşa’da satılır. İşte bu kanaat, mubayaatı Mahmutpaşa sergilerinde tekasif ettiriyor.
Üç günden beri Mahmutpaşa caddesinin hali görülecek bir manzaradır. Sokak ortasında yer yer(..) işportalar içinde senelerden beri mağazalarda bekleyen (….) geçip de satılmayan bin bir çeşit eşya satılığa çıkarılmıştır. 
Bunlar hakikaten ucuz gibi görünen şeylerdir. 75 kuruşa kravat, 40 kuruşa çorap, 350-500 kuruşa potin, 150-200 kuruşa gömlek hakikaten ucuzdur. Fakat bunlar öyle şeyler ki nihayet üç gün bayramda kullanılabilir.