Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
2050’de Afrika’nın dünyaya etkisi
20 Temmuz 2015 Pazartesi, 07:13
Afrika, dünya siyasetinde 21.yüzyılın en çok tartışılan, ilgi duyulan ve konuşulan kıtalardan birisidir. 54 ülkesi ve yaklaşık bir milyardan fazla nüfusuyla dünyanın ikinci en büyük ve en çok nüfusa sahip kıtası konumundadır. Birçok devletin çok farklı etnik ve kültürel yapıya sahip olması, birçoğunun çok dilli olması ve hepsinin farklı sömürge geçmişlerine sahip olması kıtayı anlamayı zorlaştırdığı gibi çoğu zaman genelleyici bir bakışın önünü açmaktadır.
Afrika’da çeşitli entegrasyon hareketleri vardır. Kuzey Afrika’da Arap- Mağrip Birliği, Doğu Afrika’da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi(İGAD) Batı Afrika’da Batı Afrika İçin Ekonomik İşbirliği Örgütü(ECOWAS), Orta Afrika’da Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (CEMAC), Güney Afrika bölgesinde ise Güney Afrika Kalkınma Topluluğu(SADC) bulunmaktadır. Bu bölgesel entegrasyon hareketlerinin ana önceliği daha çok ekonomik ve sosyal ilişkiler ile bölgedeki sorunlara yönelik bir içsel mekanizma geliştirmektir.
Batı Afrika Ekonomik ve Para Birliği(UEMOK) adına ayrı bir örgüt bu ekonomik entegrasyonu hem takip etmekte hem de yönetmektedir. Benzer bir şekilde ekonomik entegrasyon Güney Afrika bölgesinde mevcuttur. Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU) adı altında bir araya gelen Güney Afrika Cumhuriyeti, Bostava, Lesohto, Savziland ve Nambiya kendi aralarında Gümrük Birliği üzerinden ekonomik entegrasyonu derinleştirmektedirler.
Afrika’yı analiz ederken iki temel esasa dikkat edilmelidir. Birincisi, soğuk savaş sonrasında dünya siyaseti değişirken, Afrika’nın da hem kıta olarak hem de sosyo-ekonomik dinamikler olarak değiştiğini vurgulamak gerekir. İkinci temel dönüşüm kıtanın nüfusuyla alakalıdır.
Kıta nüfusu o kadar hızlı büyümektedir ki, 2035 itibari ile çalışma gücü açısından Çin’i geride bırakması beklenmekte ve 2050 itibarıyla da en çok işgücüne sahip kıta olması öngörülmektedir. Bir diğer husus da kıtanın hızlı şehirleşmesidir. Afrika kıtasının yaklaşık %70’i 25 yaşın altındadır. Afrika’da yaş ortalaması 18 olup, bu durum örneğin Almanya’da 44 tür. Diğer kıtalara bakıldığında ise yaş ortalaması Latin Amerika’da ve Karayipler’de 28, Asya’da 29, Kuzey Amerika’da 37, Avrupa’da ise 40 civarındadır.
Türkiye son yıllarda Afrika kıtası ülkeleriyle önemli ekonomik, siyasi ve kütürel alanda işbirliğine önem vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kıtanın birçok ülkesi ziyaret edilmiştir. (Kaynak Seta Araştırma) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarla üç çocuk yapın çağrısının önemini anladınız mı?