Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Amerika’da babalık travması
08 Haziran 2015 Pazartesi, 09:28
Amerika’nın içtimai dokusu hakkında bilgi sahibi olmak için mesela sosyal dokuyu etkileyen faktörleri iyi görmek gerekir. Mesela bu faktörlerden biri Amerika’da “Baba” özlemidir. 
Birleşik devletlerde baba problemi vardır ve gittikçe baba problemi artmaktadır. 1960’larda babasından ayrı yaşayan çocuk oranı yüzde 40’larda iken, 1980’lerde yüzde altmış ve 2002 yılında bu oranın yüzde 80 olacağı tahmin edilmektedir.
Amerika’da her yüz çocuktan sekseni babadan ayrı olarak annesi veya annesinin sevgilisi veyahut da annesinin yeni eşi ile yaşamak mecburiyetinde kalacaktır. 
Bu husus bu mevzulara kafa yoran Amerikalı uzmanları kara kara düşündürmektedir. Çünkü Amerika’yı yönetenlerin çoğu bu problemin sebep olduğu travmayı taşıyorlar ve karar alışlarında ve ilişkilerinde her daim etkili oluyor.
Amerikan Değerleri Enstitüsü(Institute American Values) kurucusu Davit Blankenhotn, Fatherless America  (Babasız Amerika) adlı eserinde, “Babasızlık bu neslin en zararlı demografik eğilimidir. Bu husus en acil sosyal meselelerimizi yönlendiren lokomotiftir. 
Eğer babasızlık eğilimi devam ederse, muhtemelen Amerikan toplumunun şeklini değiştirecektir demektir. Bir başka uzman ise, Amerikalıların babasızlığın çığ gibi büyüyerek bir felakete dönüşmekte olduğunu dile getiriyor.
Yapılan araştırmalarda, babasız ailelerde büyüyen bir çocuğun karar almada ve ilişki kurmada, ilişkiyi yürütmede iki kat daha fazla zorlandığı tespit edilmiş. Amerika’da üç doğumdan birisi, evlenmeden anne olanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Yine Amerika’nın iç ve orta bölgelerindeki şehirlerde çocukların yüzde 90’ı bekar annelerin “baba” olduğu evlerde yetişmektedir. 1960 yılında evlilik dışı doğanlar bütün doğumların yüzde 5’i iken, 1991 yılında bu oran yüzde 30’a çıkmıştır. 
Sosyolog Davit Popenoe göre 2000 yılında evlilik dışı doğumların oranı, toplam doğumlar içinde yüzde 40’tır. ( Dr. Ramazan Kurtoğlu- Evanjelizm- Orion Yayınları 6. Baskı)
Avrupa’da durumu ayrıca araştırmak gerekir ama, ciddi aile  tahribatları şüphesiz Avrupa’da da Amerika’ya yakındır.
Ben Türkiye’ye dikkat çekmek istiyorum. Son zamanlarda vuku bulan boşanmalar orta vadede Türkiye’de ciddi sorunlara yol açacaktır. Nasıl olacaksa buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması gerekir. Ailede çözülme hızlanırsa bunun önüne geçmek zorlaşır.