Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Avrupa’nın Batılılaşması
01 Aralık 2014 Pazartesi, 07:31
Avrupa’nın Batı’ya yönelmesi için 1453 yılı bir dönüm noktasıdır. Bizans İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra Latin- Batı Batı’ya yönelmeye başlamıştı. Türkler’in İstanbul’u ele geçirmesiyle yaşanan büyük yenilgiden sonra Batı, bu yenilginin acısını dört on yıllık devreler halinde telafi etmişti.
1492 yılı, sembolik olarak Avrupa kimliği için önemli noktalardan biridir. Bu tarihte, 12.Yüzyıl’da başlamış olan yeniden fetih hareketi, Müslümanların Batı’daki son güçlü tutanağı olan Granada’nın geri alınmasıyla sonuçlanmıştır.
Yahudiler İspanya’dan çıkarılmış, Müslümanlar zorla Hırıstiyanlaştırılmıştır. Hıristiyanlaştırılan Müslümanlar daha sonra 17. Yüzyıl’ın başlarında İspanya’dan atılmıştır.( Tarihte Müslümanların fethettikleri topraklarda zorla Müslümanlaştırma olmamıştır. Bunu Batılı tarihçiler de yazarlar) Bu olay Avrupa’da safkan öğretisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu öğreti, sonraki çağlarda ortaya çıkan Avrupalı ırkçı lığın ve etnik temizlenmeyi meşrulaştırmak için bir öz oluşturmuştur. Camilerin yıkılması, kütüphanelerin yakılması ve 15.yüzyıl’ın sonlarında kurulan sorgulama kurumları Batı uygarlığının bir Hırıstiyan çoğunluk olarak homojenleşmesini sağlamıştır.
12. Yüzyıl’dan sonra Yahudilerin ayrı tutulmaya başlaması Avrupa’da kirlenme korkusu yaşattı. 12 yüzyıl başlarında Yahudi ve kafirler gibi azınlıklara verilen barınma hakkıyla birlikte Avrupa eziyet etmeye başlamış, başlayan bir toplum olmuş, azınlıkları bastırma ve onlara eziyet etme modernleşen Avrupa’nın bir parçası haline gelmişti.
Reformasyon ile meydana gelen Latin Hıristiyan dünyasındaki bölünmelerin, Yahudiler ve kadınlar gibi alt sınıfa mensup insanlara karşı yöneltildiğini söylemek mümkündür. Bu durum, reformların ve karşı reformların en yoğun olduğu zamanda meydana gelen Yahudilerin orta Avrupa’dan göçünü ve artan cadı avlarını açıklamaktadır. Bu Avrupa birliğinin zaman zaman uyguladığı şiddetli arileşme hareketlerinin bir göstergesidir.
 Braduel şöyle yazıyordu; “ Avrupa, yarımadayı fethetti” Pireneler, Atlantik ve Akdeniz balıkçı rotalarıyla sınırlanan bölgede, Müslümanlara karşı büyük zaferler kazandırdı. Yeniden fetih Avrupa için gerçek bir zaferdi.”
Avrupa, İspanya’nın Müslümanlardan geri alınmasını “Batı” kavramının oluşmasında ikincil bir düşünce olarak görüyordu.
(Avrpa’nın  İcadı- Gerard Delenty.Adres yay.)