Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bağdat Paktı- Rusya’nın Ortadoğu çıkışı-4-
22 Aralık 2015 Salı, 07:24
Bağdat Paktı’nın İngiltere aracılığıyla Nato ve SEATO’ya bağlanması Rusya’yı telaşlandırdı. Sovyet Rusya; bunun kendisine karşı bir anlaşma olduğunu bildirerek paktı protesto etti. Arap devletlerine hakim olmak isteyen  ve Sovyetler tarafından desteklenen Mısır, pakta karşı cephe aldı.
Rusya’nın Mısır kanalıyla paktı ortadan çember içine alma siyaseti bu tarihten, 1955’ten başlar. Sovyet ve Çek yapısı silahlar Mısır’a sevk edilmeye başlandı. Asyan barajı finansmanının Amerika tarafından iptali (19 Temmuz 1956) Mısır’ı, Rusya’ya daha çok yakınlaştırdı. Rus siyaseti, Mısır yoluyla Ortadoğu’ya (tabii petrollere de) hakim olmak, Amerika’nın çemberleme manevrasını bir üst çemberle akamete uğratmak ve tarihi emeli olan Akde-niz’e inmek ve Türkiye’yi, Balkan ve Ortadoğu kıskacı içine almaktı.
Görüldüğü gibi her iki taraf da (ABD-Rusya)”vekalet yoluyla” mücadele veriyorlardı. Lenin için  materyalizm diyalektikten ziyade Clausewitz’i( meşhur Alman harp yazarı) bildiğini söylerler. Bütün Sovyet siyaset liderleri onun yolunu takip     ederler. 1956 Temmuzunda Süveyş Kanalı (26 Temmuz- 23 Aralık) hadisesi ve ekimde Milli Macar isyanı(23 Ekim-14 Kasım) vuku buldu.
Süveyş Kanalı’nın Mısır tarafından millileştirilmesi(daha doğrusu Mısırlaştırılması) üzerine burada büyük hisselere sahip Fransa ve İngiltere’nin askeri müdahalesini, şiddetli Rus tehdidi karşısında Eisenhower durdurdu. Buna mukabil Rusya’nın Macar isyanını kanla bastırmasını sessizce izledi. Çok fikirler yürütüldü. Sonuçta burası Sovyet nüfuz sahasına bırakılmıştı.
Bundan başka 14 Şubat 1956’da toplanan 20. Komünist Partisi’nin gizli toplantısında Kruşçe, Stalin’in cinayetlerini açıklamış ve Stalinizmden ayrılma yolunu tutmuştu. 
Bu cihet ise Amerika için çok kıymetlidir. Herhangi bir müdahaleye  açık tutulan bu yakınlaşma kapısını kapayabilirdi. Amerika, bir milletin istiklaline göre değil, Amerika’nın siyasi menfaatine göre hareket etti. Bu tarih-ten sonra Amerika’ya karşı beslenen büyük itimat üzerine tereddüt ve şüpheler belirmeye başladı.
Fakat 1957’de(1 Ocak) Süveyş ve Macar hadiselerinden sonra  Kruşçev’in  Stalinizme avdet edildiğini bildirmesi üzerine (fakat Stalinciler tekrar iş başına getirilmedi) Eisenhower mukabelede gecikmedi Eisenhower doktrinini ilan etti.
Devam edecek