Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Balkanlar – Kosova – ABD
05 Mart 2015 Perşembe, 07:06
Balkanlar, birçok stratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel sebepten dolayı Türkiye’nin en yakından ilgilendiği bölgelerden biri olmuştur. 
Türkiye’nin son yıllarda gelişen ekonomik ve sosyal dinamikleri ve aktif dış politikası, resmi kurumların, iş çevrelerinin ve sivil toplumun Balkanlar’a yaklaşımına olumlu yansımış, bölge ülke ve toplumlarının da birçok alanda Türkiye’yle işbirliğine sıcak bakması sayesinde karşılıklı ilişkilerde kayda değer ilerlemeler meydana gelmiştir.
Yugoslavya’nın birkaç parçaya bölünmesiyle birlikte bu coğrafyada yeni devletler kuruldu. Kosova bu devletlerin içinde en genç olanıdır. Kosova, Yugoslavya bütünlüğü içinde en geri bırakılmış bir bölge olmuştur. 2008’de bağımsızlığını ilan eden Avrupa’nın bu en genç ülkesi 110 devlet tarafından tanınmış olduğu halde Sırbistan Hükümeti tarafından tanınmaması, ülkenin uluslararası toplumda bütünleşmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.
Kosova’nın yüzölçümü 10.887 km kar, nüfusu 2 milyon civarındadır. Kosova’da yüksek bir işsizlik ve kayıt dışı bir ekonomi var. Kosova halkı Avrupa’da çalışanların gönderdikleri paralarla geçimlerini temin ediyorlar. 
Her haneden Avrupa’da bir çalışan var. Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk’a sınırları vardır. Nüfusunun % 92’si Arnavut olan Kosova, Balkanlar’da Arnavutluk’tan sonra en yüksek Arnavut nüfusuna sahiptir ve içinde birçok etnik unsur vardır. Kosova’da yaşayan etnik unsurlar; yüzde 5 Sırp, yüzde 1.5 Boşnak, yüzde 1.5 Türk ve diğer etnik unsurlardır. Kosova nüfusunun yüzde 96 ‘sı Müslüman, yüzde 2 Katolik, yüzde 1.7 Ortodoks’tur.
Kosova’nın tarihsel olarak devlet olabildiği bir dönem yoktur. Yugoslavya’nın parçalanmasıyla birlikte Kosova’nın bağımsız bir devlet olması bir Amerikan projesidir. 
Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte ABD, İtalya’daki Aviano üssünü Kosova topraklarına taşıma faaliyetine başladı ve buraya çok büyük bir üs inşa etti. ABD artık buranın bir nevi sahibi durumunda…
Son zamanlarda işsizlik ve geçim sıkıntısından Kosova’yı terk eden Kosovalıların sayısı bir hayli artış göstermiştir. Son bilgilere göre ülkeyi terk edenlerin sayısı elli bin kişiyi bulmuştur. Ülkeyi terk edenlerin gayesi Avrupa devletlerine geçip oralarda çalışmak. 
Oysaki Kosova’ya üç beş fabrika kurulsa Kosova’nın işsizliğini çözer. ABD bu fabrikaları rahatlıkla kurabilir, ama kurmuyor. Kosova halkı şimdilerde bu soruyu sormakla meşgul.