Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bundan sonra süreç nasıl işler?
21 Ağustos 2015 Cuma, 07:35
Türkiye’de kimi mihraklar öylesine bir R.Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve nefreti yaydılar ki, ne olursa Erdoğan’dan,ne olmazsa Erdoğan’dan kaynaklandığını empoze ettiler. Bu algıyı yaratıp yayanlar hiçbir şekilde doğruların yanında olmamış, her daim kendi çıkarlarını ön planda tutmuştur.
Koalisyon müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının faturasını  da Erdoğan’a kesiyorlar. Oysa siyasi partilerin bu süreçte ve bundan evvelki beyanatları, genel başkanların ifadeleri açıkça ortada duruyor. En yüksek oyu almış AK Parti’nin koalisyon sürecinde kırmızı çizgileri olmamasına karşı, CHP ve MHP’nin kırmızı çizgileri ne çokmuş da yeni fark ettik. Birinin oy oranı 25, diğerinin 17.
Kılçdaroğlu restorasyondan dem vurarak AK Parti’nin 13 yıllık icraatlarını yok sayıyor. Bahçeli dün başka bugün başka havalarında.
 7 Haziran akşamı erken seçime hodri meydan diye haykırmıştı, şimdi seçimden kaçıyor. HDP ile hiçbir yerde olmam diyor ama bu tutumuyla HDP’nin ekmeğine yağ sürüyor, bilerek veya bilmeyerek. Bu kanıya şuraya varmak mümkün. MHP azınlık hükümetine destek vermiyor.
 Seçimlerin Cumhurbaşkanınca yenilenmesini istiyor. Bu taktirde hükümete üye de vermiyor. Tabiatıyla HDP hükümete üye verecek, MHP’nin vermediği üyelikler için HDP fazladan üye vermiş olacak.
Anayasanın 116 maddesi , Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanı’nca yenilenmesi halinde izlenecek yolu belirlemiş. 
Buna göre: Bakanlar Kurulu’nun 110 maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99’uncu veya 111’inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’na danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
Anayasa’nın 114’üncü maddesi- Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu- başlığı altında izlenecek yolu şöyle belirlemiş: Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet,İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir….(Bu bakanlıklara 7 Haziran seçimleri dolayısıyla dışarıdan atama yapılmıştı ve hala görevleri başındalar )
….116’ncı madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.
Geçici Bakanlar Kurulu’na, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.
116 maddenin son iki paragrafı şöyle: Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz.
Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür.