Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
CHP Genel Sekreteri R.Peker’in söylevi
30 Nisan 2015 Perşembe, 08:43
CHP Dördüncü Büyük Kurultayı’nı yapacak. Kurultaydan bir gün evvel 8.5.1935 akşamı Ankara radyosundan Recep Peker’in şu demeci verilir.
Yurttaşlarım, arkadaşlarım: Eyilikler ve yenilikler yolunda ileri giden ulusal varlık, Cumhuriyet Halk Partisi, yarın Ankara’da dördüncü büyük kurultayını açıyor. 
Kurultay, geçen dört yıllık çalışmaların biriktirdiği görgülerin ve tecrübelerin sonuçlarını göz önünde tutarak, gelecek dört yılın hükümet için ve parti için temel olacak yeni çalışma yollarını tespit edecektir.
…… Amme haklarında anarşiyi besleyen, ekonomide ulusal çalışmayı yıpratan ve ulus yığınını istismar eden liberalizme karşı cephemizi daha sıklaştırıyoruz. Haklarda hürriyetin sınırını, devletin varlığının otorite sınırı içine alıyoruz. 
Teklerin ve hususi toplulukların faaliyetini genel menfaatlere aykırı olmamak kaydı ile bağlıyoruz. Artık her yerde son nefesini vermekte olan liberal devlet tipinin kucağında beslenip büyüyen çatışmalar zincirini kırıyor, sınıf kavgası yollarını sımsıkı kapatıyoruz.
Türkiye’de işverenle işçi arasındaki davalar aralarında uyuşma ile ve bu olmazsa devletin aralayıp barıştırıcı eli ile halledilecektir. Grev ve lokavt yasak olacaktır… Dış ticaret en önemli ulusal işler arasında yer alacaktır. Ürünümüzü alanın ürününü alacağız.
…Köylüyü toprak sahibi yapmayı bir parti prensibi olarak almakla bütün yurttaşları kendilerinin olan ülke üstünde, kendi malı olan topraklarda yurt için ve kendileri için çalışır, onurlu, varlıklı bir kütle haline getirmek istiyoruz.
…En yüksek tahsile kadar bütün okullarda kuvvetli Cumhuriyetçi, ulusçu, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı bir inan telkin edilecektir…
Parti yeni çalışma yıllarında hükümet ile ilbaylılar hususi idareleriyle ve şarbaylıklarla işbirliğini daha ileri götürecek ve devlet çalışmalarını daha sıkı arkalayacaklardır…
Bu sistem ile Türkiye’de halkın idareye tesiri yalnız seçimlerde rey vermekle kalmıyor, egemenliğin kaynağı olan ulus yığını parti mekanizmasının işlemesi yolundan devlet idaresine arasız bir surette iştirak etmiş oluyor.
Biz ulusun her zorluğa göğüs verecek bir olgunluğa erişmesi için klâsik terbiyeden başka yığına devamlı ve yeni Türkiye’nin ileri gidişine uyar bir halk terbiyesi vermeyi çok gerekli buluyoruz. Bunun için halk evleri, halk kürsüleri, halk hatipleri kurumlarını kuvvetlendireceğiz.
( Rapor,Ankara 1935- Ulus Basımevi)