Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Demokrasi ve sosyal devlet anlayışları
08 Ocak 2016 Cuma, 07:38
İngiltere demokrasi medeniyetini temsil ettiğini iddia edegelmiştir. Rusya ise sosyal adalet ve milletlerin kurtuluşu ve ilmi sosyalizmde iddiasını sürdürmüştür. Aynı şeyler diğer emperyal  devletler için de geçerlidir. 1970 yıllarında Afrika’da uygulanan ikiyüzlülük bu ifadelerin doğruluğu için yeterlidir.
Demokrasi medeniyetini temsil ettiğini iddia eden İngiltere’nin, sosyal adalet ve milletlerin kurtuluşu ve ilmi sosyalizm yolunda olduğunu ilan eden Rusya’nın ikiyüzlülüklerine ibret verici tarihi vakıa, her ikisinin tesiriyle de Birleşmiş Milletler, Afrika’da hiçbir harekete geçmedi. Amerika da onlarla arasını bozmamak için Birleşmiş Milletler’i harekete geçirmedi.
Diğer önemli hadise de iki yıllık inkıtadan sonra Varşova’da Kızıl Çin-Amerikan müzakerelerinin tekrar başlamasıdır. 20 Ocak’ta başlayan bu görüşmeler 135 kere tekrarlanmıştır. İlki, 1 Ağustos 1955’te Cenevre’de başlamıştı.
 Rusya muhtemel bir Amerikan- Kızıl Çin yakınlaşmasından endişeliydi. Görüşmeleri alaka ile takip ediyordu. Çünkü Amerika Milliyetçi Çin’i tutuyordu ama Kızıl Çin’le görüşüyordu. Moskova’yı endişeye düşüren buydu. 136’ncı görüşme 21 Şubat’ta oldu. Amerikan sözcüleri bu görüşmelerin faydalı olduğunu beyan ettiler.
17 Ocak’ta Kanton’da Çin ordusuna mensup altı bin üye “taarruz harbine karşılık hazırlık” toplantısını yaptılar. Burada Rusya ve Amerika tarafından müştereken yapılması muhtemel tecavüzler ele alındı. Moskova tarafından müştereken yayılması muhtemel tecavüzler ele alındı. Moskova harp hazırlığı içine girmekle Çin’i itham etti. Diğer taraftan Çin’in balistik uzmanları 10 bin kilometre menzilli füze inşasına çalışıyor.
Ocak ayında Fransa Anglo- Amerikan politikası dışında, gölgelenen nüfuzunu ihya etmek gayesiyle Akdeniz’de kendi menfaatine uygun bir siyaseti takibe koyuldu. Libya’ya 100 adet,”Mirage” tipi harp uçağı satmayı kabul etti. Bu uçakların 50 si İsrail için imal edilmişti, fakat 1969 başında ambargo konduğundan gönderilmemişti.
Amerika ve İngiltere tarafından çok tenkitlere uğramasına rağmen Fransa bildiğini yaptı. 11 Mart’ta Irak, Irak kadrosu içinde Kürtlerin muhtariyetini tanıdı. Kürtler silahlı kuvvetlerini(takriben 18000)muhafaza edecekler.İsyan harekatı 8 Haziran 1961’de başlamıştı. Mustafa Barzani siyasi mevkufların tahliyesini, mezalimin durdurulmasını ve muhtariyet vaadinin yerine getirilmesini istemişti.
Devam edecek...