Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Evrenin başı ve entropi
12 Mayıs 2015 Salı, 07:14
Entropi yasası ile ilk defa evrendeki düzensizliğin sürekli arttığı ve sonsuza dek sürdürülemeyecek bir sürecin evrenin sonunu getirdiği anlaşıldı. Aslında bu sonuç, evrenin bir başı olması gerektiğini de kapsamaktadır. Bunu şöyle gösterebiliriz:
Evrendeki entropi geri çevrilemeyecek şekilde sürekli artmaktadır.
Buna göre evrende bir gün termodinamik denge oluşacak ve “ ısı ölümü” yaşanacaktır. Kısacası evren ebedi değildir bir sonu vardır.
Sonsuz zamanda , evrende termodinamik dengeye gelinmesi ve hareketin durması gerekir.
Şu anda hareketin devam ettiğine tanıklık etmekteyiz.
Demek ki evren sonsuzdan beri yoktur, dolayısıyla evrenin bir başlangıcı vardır.
Bilim adamları entropinin, daha çok evrenin sonunu getirdiği konusunda yoğunlaşmışlar, fakat evrenin bir başlangıcı olduğunu gerektirdiği üzerinde yeteri kadar durmamışlardır. Oysa felsefe, teoloji ve kozmoloji alanındaki tartışmalar, daha çok evrenin başlangıcı olup olmadığı hususunda yoğunlaşmışlardır.
Paul Devies, entropi yasasından çıkan bu sonucun başta dikkat çekmemesindeki ilginçlik hakkında şunları söylemektedir: “ Sonlu bir zamanda tükenecek olan bir şeyin ezelden beri var olmuş olamayacağı apaçıktır. Yani, evren sonlu bir zaman önce var olmuş olmalıdır. Bu anlamlı sonucun, 19. yüzyılın bilim adamları tarafından gereğince kavranamamış olması enteresandır.
Evrenin bir başı olması gerektiği önceden Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman filozofların çeşitli argümanlarıyla savunulmuştur. Gerçek sonsuzun var olamayacağı, sonsuzun geçilemeyeceği ve dolayısıyla evrenin sonsuz bir geçmişe sahip olamayacağına benzer akıl yürütmeler bu argümanların temelini oluşturuyordu. Ayrıca üç büyük teist dinin kutsal kitaplarında geçen ifadeler başlangıcı olan bir evren tarif ediyordu:
Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı.-Tevrat, Tekvin Bab 1-1
Her şey Onun (Allah)ile oldu. Ve olmuş olanlardan hiçbir şey O’nsuz olamadı.İncil Yuhanna Bab 1- 3
Gökleri ve yeri yaratandır. O (Allah), bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “ol” der, o da oluverir. Kur’an, Bakara süresi 2-117.
Materyalist felsefenin savunucuları ise evrenin ezeliliğini felsefelerinin temeli yapmışlardı. Eğer teizm ile ateizm( materyalist felsefe) arasındaki tartışmayı tek bir soruna indirgememiz istense; Hamletvari bir cümleyle “ Evrenin ezeli olup- olmaması; işte bütün mesele bu!”
Caner Taslaman- Modern Bilim Felsefe ve Tanrı. İst.yay. 10.baskı