Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Evrenin sonu ve entropi
13 Mayıs 2015 Çarşamba, 08:06
Termodinamiğin ikinci yasası, evrenin en temel yasalarından biri olarak kabul edilir ve entropi yasası diye de bilinir. Bu yasa, evrende düzensizliğin sürekli olarak tek yönlü bir şekilde arttığını söyler. Teistler ile ateistler arasında tarih boyunca sürmüş olan evrenin başlangıcı ve sonu olup olmadığına dair tartışmalar açısından bu yasanın önemi büyüktür.
Entropi yasası ile ilk olarak evrendeki düzensizliğin sürekli arttığı ve sonsuza dek sürdürülemeyecek bu  sürecin evrenin sonunu gerektirdiği anlaşıldı. 
Fizikte, entropinin artışı olarak ifade edilen bu süreç sonsuza dek devam edemez. Isı sıcaktan soğuğa durmadan akar ve sonunda her yerde aynı sıcaklığa erişilince hareket duracaktır. Evrenin bu şekildeki sonu” ısı ölümü”( heath death) veya “termodinamik denge” olarak isimlendirilir.
Daha önceden evrenin sonsuza dek var olamayacağına dair bazı argümanlar ortaya konmuştu. Örneğin 9.asırda yaşamış İslam filozofu/kelamcısı Kindi, alemdeki cisimlerin sınırlılığından evrenin sonlu genişliğine, evrenin sonlu genişliğinden zamandaki sonluluğuna geçiş yapan v.b. argümanlar ileri sürmüştür. Fakat doğa bilimleri alanında evrenin sonunun kaçınılmaz olduğu ilk olarak 19. Yüzyılda entropi yasası ile anlaşıldı.
Entropi yasasının ortaya koyduğu sonuç hem varoluşsal kaygılar açısından hem de ontoloji açısından önemlidir. Teistler( bu deyimle özellikle üç büyük teist inananları kastediliyor) hayatlarının anlamını ve ümitlerinin karşılığını Tanrı merkezli ontolojilerinde bulurlar. Bu yüzden bir teistin, entropi yasasının, evrenin sonunu gerektirmesi karşısında Russell gibi yeise kapılması için bir sebep yoktur.
Evrenin bir “ ısı ölümü” ile son bularak yok olmasının, sadece modern felsefe için sorun olduğunu  William Inge 1930’larda anlatır. Teist ontoloji açısından evren, Tanrı’ya bağımlı bir varlıktır; evreni yaratan Tanrı olduğu için, istediği anda onun sonunu getirmesi de mümkündür.
20. yüzyıldaki bilimsel gelişmeler de entropi yasasını desteklemiştir. Hubble’ın gözlemleriyle evrenin sürekli genişlediği anlaşılmıştır. Evrenin sürekli genişlemesi Büyük donma denen (Big Chill) “soğuk ölüm” ile son bulacaktır.
Caner Taslaman- Modern Bilim Felsefe ve Tanrı. İst. Yay. 10. Baskı