Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Ezoterik örgütler ve yeni dünya düzeni
06 Haziran 2015 Cumartesi, 08:14
Tarih ve toplumun ortak bir sırrı vardır; küçük veya büyük bütün gizli cemiyetler yaşadıkları toplumları etkilerler. Kapalı ya da gizli grupların tarihi şüphesiz Hasan Sabbah’ın “Assassins” teşkilatlanmasından çok daha eski.
Alamut’u alan ve İsmaili Tarikatı müritlerini acımasız birer fedaiye dönüştüren yeni bir sistem uygulayan Sabbah, Abbasi hilafeti ile Selçuklu Türk devlet yönetimini yıkmak için faaliyette bulundu. Hasan Sabbah örgüt mensuplarına “Assassins” adını verdi. Arapça’da “ bekçiler veya sır bekçileri” manasına gelen bu kelime daha sonra yerini “ Haşhaşiler”e bıraktı. Manası haşhaş içenlerdir.
Sabbah’ın Sünni İslam yöneticilerine giriştikleri suikastlar sebebiyle “Assassins” Batı dillerinde  “Suikastçı” anlamında girdi. (Cihangir Gener- Ezoterik- Batıni Doktrinler Tarihi)
Kapalı, açık bütün cemiyetlerin birkaç ortak özelliği var: Kendilerine hayat sahası oluşturmak, hükümeti etkilemek, mümkünse iktidar olmak, ideolojisi ve/ veya doktrinlerini nesilden nesile devam ettirmek.
Rand Corporation, ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından birisi(Thin-Tank) Rand ABD hükümeti ve istihbarat kuruluşlarıyla her daim birlikte. 
Bunlar zaman-zaman kendi toplumlarına, yani Amerikan halkına bile politik, mesleki, kültürel yönlendirme yaparlar.( Ama bunların tek amacı ABD’yi güçlü kılmaktır) Kullandıkları, 1960’lı yıllardan beri uyguladıkları tekniğin adına “Delfli Tekniği” adı verilir. Bu teknik, hedef kitlelerin önceden tespit edilmiş bir gayeye yönlendirilmesi şeklinde tanımlanır.
Yeni dünya düzeni ile yeni çağ hareketi birbirinin tamamlayıcısı. kapalı ve gizli örgütler Amerikan hayat tarzının bir numaralı destekçileri. Dinler kendi içlerinde suni krizlere sürükleniyor. Nihai hedef evrensel ve homojen bir dünyanın yaratılması ve insanların tek bir yeni dünya dinine iman etmesi.
Ortadoğu, daha doğru bir ifadeyle yakın çevremizde cereyan eden olayları iyi analiz edebilirsek ABD’nin hedefini anlayabiliriz. Yine son yıllarda bilhassa 2011 seçimleriyle başlayan kalkışma hareketlerinin arka planında yeni dünya düzenine Türkiye’yi hazırlama hareketleridir. 
2011’den bu yana ABD’nin dostları yerli işbirlikçiler her türlü sokak hareketlerinin müdavimleri oldular. Bunları alenen destekleyen sermaye ve paralel medyası toplumu devamlı gererek manüple ediyorlar. Bu da bir gerçek.