Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
İnkişaflar-Ortaya çıkmalar -6
25 Aralık 2015 Cuma, 07:32
7 Mayıs 1945’te Almanya’nın ve 2 Eylül’de Japonya’nın teslimiyle İkinci Cihan Harbi hitama erdikten sonra Amerika süratle askerini terhis ederken Rusya’nın kuvvetlerini elinde tutması, İran’dan çıkmak istememesi( Rusya İran bugün birlikte hareket ediyor.)
Boğazlarda üsler istemesi, müttefiki bulunduğu Kanada’da giriştiği atom casusluğunun meydana çıkması benzeri şebekenin Amerika’da da tespiti, Çin’de komünist harekatını desteklemesi Amerika’yı uyandırmaya başladı.
Bunun üzerine 1947’de Truman ve Marshall Yardım Planı devreye sokuldu. Aynı yıl içinde, Almanya sulhu mevzuunda yapılan Londra ve Moskova konferanslarında çıkan ihtilaflar, Batı ile Sovyetlerin arasını biraz daha açtı.
1948’de Rusya, Berlin’de daha sıkı tedbirler almak yolunu tuttu. Buradan hareketle Berlin ablukasını(1 Temmuz 1948- 12 Mayıs 1948) kurdu. Böylece “soğuk harp” başladı. Amerikalılar hava köprüsü yoluyla Berlin halkının iaşesini sağladılar. Bu hareket, Batı’nın ilk fiili müdahalesi oldu. Ablukadan ders alan Amerika 4 Nisan 1949’da Kuzey Atlantik Paktı’nı “NATO” kurdu.
Başarısızlığa uğrayan Stalin ise, 1948 Eylülü’nde Mao’nun Çin’de komünist rejimi kurması ve Rusya’nın da bu ay içinde atom bombasına sahip olması üzerine, Anglo-Amerikalılarla başka türlü bir hesaplaşma cihetine gittiler. Çin paravanasıyla Kore harbini hazırladı.
Hususiyetle Sovyet-Çin yardım anlaşması imzalandıktan sonra 1950’de Kore Harbi başladı.(25 Haziran 1950-23 Ekim 1953) Kore, Yalta anlaşması icabı itibari olarak 38’nci paralelden ikiye ayrılmıştı. Kuzey Kore, Çin ve Sovyet desteğiyle taaruza geçti. Amerika mukabele etti. Sovyetlerin bu tarz harplerine “ vekalet yoluyla harp” denildi. Halen devam etmekte olan ve sulh çaresi aranan Vietnam harbi de, bu kabil bir çarpışmadır.
Buraya kadar gördüğümüz tablo/tablolar ülkelerin birbirleriyle olan münasebetlerinde politikalarını konjonktürel olarak değiştirdiklerini, büyük ülkelerin çıkar ilişkileri politikaların belirlenmesinde temel rol oynadığını gördük. 
İkinci bir husus, zayıf ülkelerin pazarlık konusu yapılmasıdır. Soğuk harbin temelinde o dönemin iki güçlü ülkesi Amerika ve Sovyetlerin mücadelesi başrolde olmasına rağmen diğer ülkeler gücü nispetinde soğuk savaştan menfi/müspet etkilenmişlerdir.
Devam edecek...