Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
IŞİD’e karşı oluşturulmak istenen koalisyon
14 Eylül 2014 Pazar, 08:39
Öncelikle şunu söyleyelim. IŞİD denen bu ucube örgüt hakkında hiçbirimiz doğru dürüst bir bilgiye sahip değiliz. Bu örgüt’ü kim kurdu, kim koruyor, kimin aklı yön veriyor?.. Tam manasıyla bilenimiz yok.
Kurulduğu günden bu yana uluslar arası ilişkilerde, dostluk ve düşmanlık kavramı olmamıştır. Esas olan ülke çıkarıdır. Bütün ülkeler uluslar arası ilişkilerde kendi çıkarını esas alır. IŞİD gibi örgütlerin doğuşu, palazlanması, hakimiyet kurmak istemesi çıkar ilişkisiyle doğrudan bağlantılıdır.
Uzun yıllar Afganistan’da, Irak’ta ve son birkaç yıldır Suriye’de devam eden iç çatışmalar geniş bir boşluk yarattı. Bu yaratılan boşluk sadece yönetim boşluğu olmamış, diğer yönden büyük insan kitlelerinin can ve mal güvenliğini tehdit etmiştir. Hatta bu çatışmalar mezhep çatışmalarına kadar uzanabilmiştir.
Irak’ta uzun yıllar savaşan, savaştıran ABD ve onun akıl hocası İngilteredir. Ortadoğu’da vuku bulan her olumsuz gelişmenin arkasında İngiliz aklı vardır. Ortadoğu’da ama özellikle Irakta yaşanan savaşın doğurduğu çevresel şartlar ve tabiatıyla ABD IŞİD’i doğurmuştur. Suriye’de iç savaşın bu kadar uzaması da İngiltere ve ABD projesidir. Irak ve Suriye’nin kaderi artık birleşmiştir.
Amerikan yönetiminin IŞİD’e karşı bir koalisyon oluşturma çabaları kendi içinde bazı çıkar hesaplarını barındırıyor. Sadece hava operasyonları ile bir örgütü çökertmenin mümkün olmadığını herkes bilir. O halde kara harekatını kim yapacaktır? Bütün mesele burada düğümleniyor. Birçok denklem iç içe girmiş durumda.
IŞİD’in ilk çıkış zamanlarında, Irak’ta Sünnilerin Maliki zamanında(idaresinde) süreç dışına itilmesi, Suriye’de iç savaşın uzaması, IŞİD’i doğuran sebeplerden olsa dahi sebeplerin tamamı değildir. Işid daha büyük hesapların sonucudur. ABD içinde Obama ve Neocon’lar farklı görüşlerde, AB ülkeleri kendi çinde farklı görüşlerde, Rusya farklı görüşte. Bu ülkelerin tamamı kendi çıkarlarını gözetiyorlar. 
İki yüz yıldır bölge üzerinde hesaplar yapıp projeler geliştiren ve bunları icraata koyan Batılı büyük devletlerin siyasi- ekonomik güç odaklarının bölgenin geleceğine yönelik birçok hesaplar üzerinde çalıştıkları bilinmeyen bir husus değildir. İşin içinde çıkar olunca bu devletler ve güç odakları çoğu zaman birbirine karşıt noktalarda bulunmuşlardır.