Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Ortadoğu- Amerika ve İsrail
09 Mayıs 2015 Cumartesi, 08:19
Amerika, Ortadoğu’daki çıkarlarını hayati olarak sınıflandırmıştır. Bu nedenle Arap-İsrail sorununu çözer görünmek uğruna ciddi zaman, enerji, kaynak ve siyasi sermaye harcamış ve harcamaktadır. Bu durumu  sadece, Yahudi lobisinin etkisiyle açıklayamayız.
ABD’nin Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme politikasını geliştirirken dikkate aldığı en belirgin ölçüt İsrail’dir. İsrail Devleti’nin Ortadoğu’daki varlığının bir diğer kıymeti Amerika adına yaptığı jandarmalıktır.
İsrail Devleti’nin “demokrasi”yle yönetilmesi Amerikan halkının çoğunluğu bakımından kendisine ABD tarafından yapılmakta olan her türlü yardımın süreklilik kazanmasında önemli rol oynar.
Bugün Ortadoğu’da ortaya çıkan (aslında çıkarılan) radikal “İslâmi” unsurlar ABD ve AB’nin Ortadoğu’daki çıkarcı tutumlarını desteklemekte ve meşruiyet kazandırmaktadır. Afganistan’da, Irak’ta, Suriye, Filistin’deki  çatışmaların özünde yatan İsrail’in genişleme arzusudur ve bunu ABD alenen, kimi AB ülkeleri de perde arkasından desteklemektedir.
Radikal “İslami” unsurların ortaya çıkışı/çıkarılışı uygulanan sömürünün ama bilhassa İsrail’in işlediği cinayetlerin ve yayılma politikalarının dünya kamuoyunun gözünden uzak tutmak içindir. “İslam terörü “ kavramının uydurulup yaygınlaştırılmasının temel nedeni budur. 
Ayrıca Ortadoğu’da uygulanmak istenen daha yıpratıcı yeni politikaların bir hazırlayıcısı olarak bu kavram ciddi işe yaramaktadır.
Ortadoğu’da uzun yıllar uygulanan sömürü, Arap ülkelerindeki katı rejimler sayesinde ve başta İsrail olmak üzere sömürgeci devletlerin meşruiyet zemini olmuş,  bu nedenle de bu ülkelerdeki katı rejimlerin ayakta kalmasını desteklemişlerdir.
IŞİD veya DEAŞ denen bu grupların doğup yeşermesinin arkasında başta ABD olmak üzere kimi Batı ülkeleri ve İsrail vardır. Zaten Ortadoğu’da İsrail’in olmadığı hiçbir yıpratıcı politikadan söz edilemez. Yani bu radikal unsurlar ABD, İsrail ve kimi AB ülkelerinin eseridir. El Kaide ABD’nin Afganistan’ı işgali ile doğar. Irak ve Suriye’de görülen DEAŞ El Kaide’den neşet etmiştir.
Amerika ve kimi AB ülkelerinin Ortadoğu’daki rejimleri desteklediğini söyledik. Buna en bariz iki örnek verecek olursak birincisi Suriye’deki iç savaştır. Bugüne kadar bu kadar yüksek can kaybı ve milyonlarca insan ülkesini terk etmiş olmasına rağmen Batı âleminden çıt çıkmıyor. İki; Bu ülkelerin  Mısır’da Sisi’nin askeri darbesine verdikleri destek. 
Demokrasiyi savunan, demokrasiyi yayma ve yaşatma iddiasında olan ABD ve AB ülkeleri Mısır’daki askeri darbeye darbe diyemediler. Neden?