Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
‘Rusya emperyalist bir ülkedir’
05 Ocak 2016 Salı, 08:04
Rusya’da Amerika ve Batı’da olduğu gibi, iktidarı paylaşarak istibdadı frenleyecek geniş ve nüfuzlu bir burjuva oluşmadı. Nitekim ideolojisinin özgürlük olduğunu vurgulayan Lenin iktidara gelir gelmez ÇEKA’yı kurdu. 
Adına OPRİÇİNE denilen ilk gizli polis teşkilatını 4.’üncü İvan(çarlığı 1547-1584) kurmuştur. Bu polis Çar’a bağlıydı ve Çar’ı korumak için her türlü mezalimi yapma yetkisine sahipti.  ÇEKA da öyledir, yalnız adı başkadır. Şimdi adı NKVD denilen bir teşkilatın mevcudu iki milyonun üstüne varan, parti namına ordu dahil her şeyi kontrol eder. Çarlık döneminden beri devam edip gelen bu yapı vatandaştan ziyade mahkum insanları yaratmıştır.
Asya’da ikinci harpten sonra bir harabe halini alan Japonya, fevkalade inkişaf ederek iktisadi bir güç haline geldi ve yüksek teknik seviyeye ulaştı. Harpten sonra taş yığını haline gelen Batı Almanya güçlü bir devlet oldu. Fransa toparlandı atom bombasına sahip oldu, silahlanmada ve silah üretiminde güç haline geldi.
Fransa Alman dostluğu kuruldu. 25 Mart 1957 tarihli Roma anlaşmasından sonra Fransa ve Almanya’nın dahil olduğu altı devlet arasında kurulan iktisadi anlaşmanın neticesinde müşterek  tekemmül etti. Atom silahlarına sahip olduktan sonra Fransa, Amerikan muhitinden uzaklaşarak siyasi rol almaya başladı.
Sovyet, Çin arasında sınır çarpışmaları tekerrür etti. Üç ay zarfında beş yüz kadar çatışma oldu. Çin toprak isteğinde hala ısrar ediyor. Nisanda (1-24) dokuzuncu Çin Komünist partisi toplandı. Mao taraftarları tamamiyle yönetimi ele aldılar. 1966’da başlayan kültür ihtilali Mao’nun lehine neticelendi.
Haziranda(5-16-1961) Moskova’da 75 Komünist Partisi toplandı, Çin katılmadı. Bütün dünyaya komünist partilerin iktidarı ele almaları hususunda mutabakata varıldı. 8 Haziran’da Nixon, Vietnam’dan ilk parti 25 bin Amerikan askerini çekeceğini açıkladı. Tedricen yapılacak plana göre (buna harbin Vietnamlaşması deniyor) Amerikan askerlerinin yerini Vietnamlı askerler alacak.
Temmuzda “Ay çağı” açıldı. Amerikalılar Apollo-11 ile(16-24) Aya insan indirmeğe ve geri getirmeğe muvaffak oldu.-Devam edecek.